Prestacións sanitarias

As prestacións sanitarias teñen por obxecto a prestación dos servizos médicos, cirúrxicos e farmacéuticos dirixidos a preservar, conservar ou restablecer a saúde dos beneficiarios, así como a súa aptitude para o traballo.