Elección de entidade médica

Para ingresar na Mutualidade como mutualista titular, é necesario optar entre (1) recibir asistencia sanitaria a través dunha entidade de seguro médico ou (2) facelo a través do Servizo Público de Saúde.

En todos os casos, os beneficiarios dun mutualista titular estarán adscritos á mesma entidade médica pola que optase o mutualista titular.

Durante cada mes de xaneiro, os mutualistas titulares poden optar por cambiar de entidade de seguro médico, ou por cambiar entre recibir asistencia a través dunha entidade de seguro ou facelo a través do Servizo Público de Saúde.

Consulte: Máis información e acceso ao servizo de cambio de entidade médica (sede electrónica)

Entidades de seguro médico

A asistencia sanitaria préstase aos mutualistas a través de Concertos que a Mutualidade Xeral Xudicial firma con entidades de seguro. Actualmente ten concerto con estas entidades:

Máis información:

 

Servizo Público de Saúde

Os mutualistas que opten por esta modalidade recibirán a asistencia sanitaria a través dos mesmos medios e co mesmo contido que os beneficiarios do réxime xeral da Seguridade Social.

Máis información: