Información sobre a defunción

Trámites ante a Mutualidade Xeral Xudicial

  • A Mutualidade recibe información do Rexistro Civil e realiza de oficio a baixa da persoa falecida. Os seus talonarios de receitas quedan desactivados (non poden ser utilizados para prescribir medicamentos). Para que non queden desprotexidos, os beneficiarios da persoa falecida mantéñense temporalmente nunha situación de "Alta provisional".

  • Para continuar sendo mutualistas, os beneficiarios do titular falecido deben solicitalo: Afiliación por viuvez ou orfandade

Prestacións da Mutualidade Xeral Xudicial

Plans de pensións