Prestacions Sanitàries

La prestacions sanitàries tenen per objecte la prestació dels servicis mèdics, quirúrgics i farmacèutics dirigits a preservar, conservar o restablir la salut dels beneficiaris, així com la seua aptitud per al treball.