Accés a l'assistència sanitària

CONTINGUT

L'assistència sanitària té per objecte prestar servicis mèdics, quirúrgics i farmacèutics per a conservar o restablir la salut.

Inclou almenys la cartera de servicis del Sistema Nacional de Salut, i comprèn:

  1. Atenció primària
  2. Atenció especialitzada
  3. Prestacions farmacèutiques
  4. Prestacions complementàries

En els casos d'accident en acte de servici i malaltia professional, també inclou:

  • Cirurgia estètica que guarde relació amb l'accident en acte de de servici o malaltia professional

  • Pròtesi, órtesis i altres prestacions complementàries que es consideren necessàries en relació amb el procés patològic derivat de l'accident en acte de servici o malaltia professional

BENEFICIARIS

Tots els mutualistes de la Mutualitat General Judicial tenen dret a les prestacions sanitàries des del moment en què causen alta en la Mutualitat.

El nounat tindrà dret a l'assistència sanitària a càrrec de l'entitat que atén a la mare el primer mes des del moment del part. A partir d'aleshores eixe dret queda condicionat a la formalització de l'adscripció a una entitat o a Servici Públic de Salut.

IDENTIFICACIÓ DELS MUTUALISTES

En el cas de les entitats mèdiques privades, per a rebre assistència sanitària, el mutualista s'identificarà amb el seu corresponent document d'afiliació de la Mutualitat General Judicial o el document d'assistència sanitària expedit per l'entitat mèdica.

  • Quan realitza l'alta a un mutualista, ja siga titular o beneficiari, la Mutualitat genera una targeta individual d'afiliació i l'envia per correu postal al domicili del mutualista titular.

  • Si les dades no anaren correctes o es produïra un extraviament, un robatori o un deteriorament d'una targeta individual d'afiliació, el mutualista pot sol·licitar una nova targeta. Més informació: Sol·licitar targeta d'afiliació (seu electrònica)

  • Si ha triat una entitat mèdica privada, l'entitat enviarà al seu domicili els documents d'assistència sanitària propis d'eixa entitat, en aproximadament quinze dies. També pot sol·licitar-los en les oficines d'atenció a l'usuari de l'entitat mèdica.

En els casos del Servici Públic de Salut, els mutualistes han de seguir el procediment establit per la Comunitat Autònoma que els corresponga. (veure: Servicis públics de salut de les CCAA)