Accés a l'assistència sanitària

CONTINGUT

L'assistència sanitària té per objecte prestar serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics per conservar o restablir la salut.

Inclou almenys la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, i comprèn:

  1. Atenció primària
  2. Atenció especialitzada
  3. Prestacions farmacèutiques
  4. Prestacions complementàries

En els casos d'accident en acte de servei i malaltia professional, també inclou:

  • Cirurgia estètica que guardi relació amb l'accident en acte de de servei o malaltia professional

  • Pròtesi, órtesis i altres prestacions complementàries que es considerin necessàries en relació amb el procés patològic derivat de l'accident en acte de servei o malaltia professional

BENEFICIARIS

Tots els mutualistes de la Mutualitat General Judicial tenen dret a les prestacions sanitàries des del moment en què causin alta en la Mutualitat.

El nounat tindrà dret a l'assistència sanitària a càrrec de l'entitat que atén a la mare el primer mes des del moment del part. A partir de llavors aquest dret queda condicionat a la formalització de l'adscripció a una entitat o a Servei Públic de Salut.

IDENTIFICACIÓ DELS MUTUALISTES

En el cas de les entitats mèdiques privades, per rebre assistència sanitària, el mutualista s'identificarà amb el seu corresponent document d'afiliació de la Mutualitat General Judicial o el document d'assistència sanitària expedit per l'entitat mèdica.

  • Quan realitza l'alta a un mutualista, ja sigui titular o beneficiari, la Mutualitat genera una targeta individual d'afiliació i l'envia per correu postal al domicili del mutualista titular.

  • Si les dades no anessin correctes o es produís un extraviament, un robatori o una deterioració d'una targeta individual d'afiliació, el mutualista pot sol·licitar una nova targeta. Més informació: Sol·licitar targeta d'afiliació (seu electrònica)

  • Si ha triat una entitat mèdica privada, l'entitat enviarà al seu domicili els documents d'assistència sanitària propis d'aquesta entitat, en aproximadament quinze dies. També pot sol·licitar-los en les oficines d'atenció a l'usuari de l'entitat mèdica.

En els casos del Servei Públic de Salut, els mutualistes han de seguir el procediment establert per la Comunitat Autònoma que els correspongui. (veure: Serveis públics de salut de les CCAA)