Contingut de l'assistència sanitària

L'assistència sanitària té per objecte la prestació dels serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics conduents a conservar o restablir la salut dels beneficiaris de Mugeju.

L'assistència sanitària es presta a través d'Entitats de Segur privades o a través dels Serveis de Salut de les CCAA o l'INGESA.

L'assistència sanitària de la Mutualitat General Judicial inclou almenys la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, i comprèn:

  1. Atenció primària
  2. Atenció especialitzada
  3. Prestacions farmacèutiques
  4. Prestacions complementàries

En els casos d'accident en acte de servei i malaltia professional a més del contingut anterior, l'assistència s'estén a la cirurgia estètica que guardi relació amb l'accident en acte de de servei o malaltia professional així com tota classe de pròtesi i órtesis o malaltia professional i altres prestacions complementàries que es considerin necessàries en relació amb el procés patològic derivat de l'accident en acte de servei o malaltia professional.