Prestacions Sanitàries

La prestacions sanitàries tenen per objecte la prestació dels serveis mèdics, quirúrgics i farmacèutics dirigits a preservar, conservar o restablir la salut dels beneficiaris, així com la seva aptitud per al treball.