Valéncia/Valencia

Delegado
D. Francisco Javier Lluch Corell
Xestión e información
Dª. María del Carmen Artes Murillo, Dª. Eva María García Martín
Dirección

CIDADE DA XUSTIZA

Av. do Professor López Piñero, 14 (46013)

Teléfono
96.192.72.17
Fax
96.192.72.18
Correo electrónico