Teruel

Delegado
D. Fermin Hernandez Gironella
Xestión e información
D. Valentin Carnicer Delgado
Dirección

AUDIENCIA PROVINCIAL

Praza de San Juan, 6. (44001)

Teléfono
978.64.75.08
Fax
978.64.75.21
Correo electrónico