Tarragona

Delegado
D. José Ignacio Monreal Bo
Xestión e información
Dª. Maria Josefa Ferré E Ripoll
Dirección

Av. de Roma, 7 A Baixo. entrada por Pasaxe Mais do Po (43005)

Teléfono
977.23.98.29
Fax
977.23.98.48
Correo electrónico