Sevilla

Delegado
D. Rafael Marquez Romeu
Xestión e información
Dª. Teresa Cantalejo Troia; Dª. María del Mar Pellitero Melón
Dirección

EDIFICIO XULGADOS

Avda. Menéndez Pelayo, 2 / 1ªPlanta. (41004)

Teléfono
954.53.83.66 / 600.15.75.85
Fax
954.42.54.69
Correo electrónico