Segovia

Delegado
Dª Celia Salvador Milla
Xestión e información
Dª. Mercedes Da Flor Arribas
Dirección

AUDIENCIA PROVINCIAL

C/ San Agustín, 28. (40001)

Teléfono
921.46.32.43
Fax
921.46.32.54
Correo electrónico