Santa Cruz de Tenerife

Delegado
D. Antonio Javier Pérez Navarro
Xestión e información
Dª. Gloria E. Hernandez Herrera
Dirección

PALACIO DE XUSTIZA

Avda. Tres de Maio nº 3. (38003)

Teléfono
922.34.95.52
Fax
922.34.95.51