Lugo

Delegado
D. Jose Antonio Varela Agrelo
Xestión e información
Dª. Josefa Ron Reixa
Dirección

AUDIENCIA PROVINCIAL

Praza Avilés, s/n. 27002

Teléfono
982.29.48.31
Fax
982.29.48.34
Correo electrónico