León

Delegado
D. Jose Manuel Soto Guitian
Xestión e información
Dª. Catalina Aparicio Gonzalez
Dirección

EDIFICIO XULGADOS

Av. do Enxeñeiro Sáenz de Miera, 6. (24009)

Teléfono
987.25.88.66
Fax
Fax 987.29.67.22
Correo electrónico