As Palmas

Delegado
D. Antonio Doreste Armas
Xestión e información
Dª. Ana González Grande
Dirección

CIDADE DA XUSTIZA

Rúa Málaga nº 2. - Torre 3 - 1ª Planta (35016)

Teléfono
928.42.99.80
Fax
928.42.97.81
Correo electrónico