Illes Balears

Delegado
Dª. Mª Doce Capo Delgado
Xestión e información
Dª. Elena Mansilla Vázquez
Dirección

EDIFICIO XUDICIAL SA GUERRERIA

Travessad´en Ballester 20, 3ª planta (07002)

Teléfono
971.72.55.30
Fax
971.72.55.30
Correo electrónico