Granada

Delegado
Dª. Rosa Maria Ginel Pretel
Xestión e información
D. Jose Luís Martinez Pita
Dirección

EDIFICIO XULGADOS

Praza Nova 8, planta baixa. (18009)

Teléfono
600.15.64.92
Fax
958.22.53.03
Correo electrónico