Córdoba

Delegado
D. Juan Carlos Fernández Fernández
Xestión e información
Dª. Inmaculada Moreno Molina
Dirección

CIDADE DA XUSTIZA

Illa Mallorca , s/n. (14011)

Teléfono
957.45.48.74
Fax
957.61.44.13
Correo electrónico