Castelló/Castelló

Delegado
Dª. Mª Da Carmen Castell Frade
Xestión e información
D. Jose Francisco Almela Ramos
Dirección

CIDADE DA XUSTIZA

Bulevar Blasco Ibáñez nº 10-2ª planta(12003)

Teléfono
964.23.20.80
Fax
964.23.36.84
Correo electrónico