Cantabria

Delegado
D. Pablo Rueda Díaz De Rábago
Xestión e información
D. Jose Luís Matia Portilla
Dirección

COMPLEXO XUDICIAL "As SALESAS"

Avda. Pedro San Martín, s/n. (39010)

Teléfono
942.35.71.31
Fax
942.35.71.44
Correo electrónico