Cáceres

Delegado
Dª. Elena Gónzalez Espinosa
Xestión e información
Dª. Lucia Crespo Botana
Dirección

NOVO PALACIO DE XUSTIZA

Avda. Hispanidade, s/n 10002

Teléfono
927.62.02.62
Fax
927.62.04.36
Correo electrónico