Consultorio Provincial de Xirona

PALACIO DE XUSTIZA

Plaça Josep María Lidón i Corbí, 1, planta baixa (17001)

Telefono: 972 94.25.00 Ext.-1135

Dra. Pilar Rodriguez Perpiñá (Segurcaixa Adeslas).

 

*Os datos relativos ao facultativo e entidade están pechados a data setembro-2014 e suxeitos a eventuais variacións das que, de producirse, informarase puntualmente a todos os mutualistas