Informació sobre la defunció

Tràmits davant la Mutualitat General Judicial

  • La Mutualitat rep informació del Registre Civil i realitza d'ofici la baixa de la persona morta. Els seus talonaris de receptes queden desactivats (no poden ser utilitzats per prescriure medicaments). Perquè no quedin desprotegits, els beneficiaris de la persona morta es mantenen temporalment en una situació de "Alta provisional".

  • Per continuar sent mutualistes, els beneficiaris del titular mort han de sol·licitar-ho: Afiliació per viduïtat o orfandat

Prestacions de la Mutualitat General Judicial

Planes de pensions