Formulari de contacte

 

Seleccions una opció o si ho desitja òmpliga el formulari de contacte que es mostra a continuació:

 

CAPTCHA d'imatge
D'acord amb l'establit en l'article 5 de la  Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades facilitades formaran part del fitxer de Registre Electrònic de la Mutualitat General Judicial, aprovat per Orde JUS/257/2013, de 14 de febrer (BOE nº43) i  seran utilitzats a l'efecte de tramitar la seua sol·licitud. En tot moment es podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit dirigit a la Mutualitat General Judicial