Consultori Provincial de València

Recomanar aquesta pàgina

CIUTAT DE LA JUSTÍCIA

Av. Autopista del Saler ,14 (46071) VALÈNCIA

Tlfno. (96) 192.72.17

Dra. Mª. Luisa Rodriguez Corrals (Asisa).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes