Consultori Provincial de Santander

Recomanar aquesta pàgina

COMPLEX JUDICIAL LES SALESAS

Av. Pedro San Martin, s/n . 39071 SANTANDER

Tlfno. 942 34 69 69 Ext-40961

Dr. Roberto Muñiz Morán (Asisa).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes