Consultori Provincial de la Corunya

Recomanar aquesta pàgina

PALACIO DE JUSTÍCIA

Edifici Fàbrica dels Tabacs, planta baixa

Calle de les Cigarreras Nº 1 (davant de la Plaza Palloza), 15006 la Corunya

Tlfno. (981) 15.17.52

Dr. José Camiñas Fernández (Segurcaixa Adeslas).

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes