Consultori Provincial de Jaén

Recomanar aquesta pàgina

PALACIO DE JUSTÍCIA

C/ Arquitecte Berges, 16 (23007)

Tlfno. (953) 26.60.58

Dr. Luis Gómez Muñoz (Segurcaixa Adeslas).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes