Consultori Provincial d'Huelva

Recomanar aquesta pàgina

PALACIO DE JUSTÍCIA

C/ Albereda de Sundheim, 28. planta baixa .21003 HUELVA

Tlfno. (959) 28.54.67

Dr. Félix Blázquez Parets (Asisa).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes