Consultori Provincial de Granada

Recomanar aquesta pàgina

EDIFICI DELS JUTJATS

Plaça Nova 8, (18009)

Tlfno. (958) 02.64.90

Dr. Enrique Martínez Nieto (Segurcaixa Adeslas).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes