Consultori Provincial de Girona

Recomanar aquesta pàgina

PALACIO DE JUSTÍCIA

Plaça Josep María Lidón i Corbí, 1, planta baixa (17001)

Telefono: 972 94.25.00 Ext.-1135

Dra. Pilar Rodriguez Perpiñá (Segurcaixa Adeslas).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes