Consultori Provincial de Còrdova

Recomanar aquesta pàgina

CIUTAT DE LA JUSTÍCIA

Illa Mallorca , s/n. (14011)

Tlfno. (957) 45.48.74

Dr. Rafael Machín Ramírez (Caser).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes