Consultori Provincial de Castelló

Recomanar aquesta pàgina

CIUTAT DE LA JUSTÍCIA

C/ Bulevard Balsco Ibañez, nº 10 2ª planta. 12071 CASTELLON

Dra. Aránzazu Villanueva Jaúregui (Segurcaixa Adeslas).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes