Consultori Provincial de Cadis

Recomanar aquesta pàgina

AUDIÈNCIA PROVINCIAL

C/ Costa de les Calesas, s/n. 11006 CADIZ

Tlfno. (956) 28.26.11

Dr. Fernando Ruíz Ortega (Segurcaixa Adeslas).

 

*Les dades relatives al facultatiu i entitat estan tancats a data setembre-2014 i subjectes a eventuals variacions de les quals, de produir-se, s'informarà puntualment a tots els mutualistes