Prestacions complementàries: ortoprotésicas

La Mutualitat General Judicial concedeix ajudes econòmiques per a compra, lloguer, o reparacions si escau, d'una sèrie de productes ortopédicos continguts al catàleg de material ortoprotésico, en el qual a més es regulen els períodes de manca i els imports màxims de finançament, conforme es conté en la Resolució de 4 de desembre de 2019 (BOE 18/12/2019) que actualitza parcialment el catàleg contingut en l'annex I de la Resolució de 6 de maig de 2008 (BOE 23/05/2008).

 

NORMATIVA

Resolució de 6 de maig de 2008, B.O.I. 23 de Maig de 2008.

Resolució de 19 de desembre de 2012, B.O.I. 29 de desembre de 2012.

Resolució de 4 de desembre de 2019 , B.O.I. 18 de desembre de 2019.

Resolució de 9 de juny de 2022, B.O.I. de 23 de juny de 2022.

 

COM SE SOL·LICITEN

Els mutualistes han de sol·licitar aquesta prestació a través de la seu electrònica de la Mutualitat General Judicial.

Si no els fos possible realitzar la sol·licitud per Internet, poden fer-ho de forma presencial segons el que indica l'apartat "Presencial" de la fitxa d'accés a la sol·licitud a la seu electrònica.

Més informació i accés a la sol·licitud (seu electrònica)

 

UNA ALTRA INFORMACIÓ RELACIONADA

veure: Pla d'atenció soci-sanitària: devolució de despeses en material ortoprotésico (solament per a despeses en material ortoprotésico pels quals prèviament hagi estat concedida l'ajuda de prestacions complementàries)
veure: Prestacions complementàries: audiòfons, matalàs antiescaras, laringófono, mitjanes de compressió, etc.
veure: Fons d'assistència social: ajuda per malalties cròniques i oncològiques