Impresos

Aquesta opció li permet agilitar la seva gestió imprimint els models oficials que podrà emplenar i lliurar en la seva Delegació Provincial o en els Serveis Centrals. Esperem que sigui d'utilitat.

NOU: Els impresos de sol·licitud poden ser emplenats des de la pròpia pantalla, per a continuació Imprimir-los. Per poder editar-los correctament, haurà de disposar de l'última versió del programari Adobi Acrobat Reader. Si no ho té instal·lat, pot descarregar la Tova Acrobat Reader® de la pàgina de Tova® a Espanya.

Destacats

 

Afiliació

Prestacions sanitàries

Prestacions farmacèutiques

Altres prestacions

 Fons especial