Vacúa Covid-19: Actualización de Datos Persoais do Colectivo de Mutualistas e Beneficiarios

Ante o próximo inicio da campaña de vacinación da COVID 19, faise necesaria a correcta identificación do colectivo de MUGEJU para a súa fácil localización por parte da administración sanitaria que resulte responsable da mencionada vacinación.

Nesta liña, desde MUGEJU consideramos imprescindible que se realice unha actualización urxente dos datos de mutualistas e beneficiarios adscritos a asistencia médica concertada con compañías privadas de seguro, en primeiro lugar, aproveitando tamén para actualizar os datos de contactos de todos os mutualistas e beneficiarios, en xeral.

Para iso, nunha primeira fase,  os mutualistas que  non teñan actualizados os seus datos persoais ou os dos seus beneficiarios en MUGEJU, deben proceder a modificar ou completar os mesmos, accedendo para iso á sede electrónica de MUGEJU na seguinte ligazón: https://sedemugeju.gob.es/datos-persoais.

Máis adiante, e no caso de resultar necesario, MUGEJU porase en contacto co colectivo afectado polas distintas fases de vacinación, facilitando na medida do posible medios alternativos de actualización dos seus datos.

Contido Relacionado por Etiquetas