Bovina Covid-19: Actualització de Dades Personals del Col·lectiu de Mutualistes i Beneficiaris

Davant el proper inici de la campanya de vacunació de la COVID 19, es fa necessària la correcta identificació del col·lectiu de MUGEJU para la seva fàcil localització per part de l'administració sanitària que resulti responsable de l'esmentada vacunació.

En aquesta línia, des de MUGEJU considerem imprescindible que es realitzi una actualització urgent de les dades de mutualistes i beneficiaris adscrits a assistència mèdica concertada amb companyies privades de segur/segur, en primer lloc, aprofitant també per actualitzar les dades de contactes de tots els mutualistes i beneficiaris, en general.

Per a això, en una primera fase,  els mutualistes que  no tinguin actualitzats les seves dades personals o els de els seus beneficiaris en MUGEJU, han de procedir a modificar o completar els mateixos, accedint per a això a la seu electrònica de MUGEJU al següent enllaç: https://sedemugeju.gob.es/datos-personales.

Més endavant, i en el cas de resultar necessari, MUGEJU es posarà en contacte amb el col·lectiu afectat per les diferents fases de vacunació, facilitant en la mesura del possible mitjans alternatius d'actualització de les seves dades.