Servizos para o mutualista na sede electrónica

Os mutualistas poden solicitar por Internet

Cada solicitude inclúe un apuntamento no rexistro de entrada de MUGEJU, permite realizar un seguimento da solicitude, e permite recibir un correo cando se resolva a solicitude.

Para enviar unha solicitude, necesitará utilizar ou un certificado electrónico emitido ao seu nome ou unhas claves de acceso que obtivese para a plataforma CRAVE (ver máis información).

Algúns trámites requiren que asine electronicamente a solicitude, para o que necesitará un certificado electrónico emitido ao seu nome e ter instalado no seu computador o programa AutoFirma (ver máis información).