Servicis per al mutualista en la seu electrònica

Els mutualistes poden sol·licitar per Internet

Cada sol·licitud inclou una anotació en el registre d'entrada de MUGEJU, permet realitzar un seguiment de la sol·licitud, i permet rebre un correu quan es resolga la sol·licitud.

Per a enviar una sol·licitud, necessitarà utilitzar o un certificat electrònic emès al seu nom o unes claus d'accés que haja obtingut per a la plataforma CLAU (veure més informació).

Alguns tràmits requerixen que ferm electrònicament la sol·licitud, per al que necessitarà un certificat electrònic emès al seu nom i tindre instal·lat en el seu ordinador el programa AutoFirma (veure més informació).