Serveis per al mutualista a la seu electrònica

Els mutualistes poden sol·licitar per Internet

Cada sol·licitud inclou una anotació en el registre d'entrada de MUGEJU, permet realitzar un seguiment de la sol·licitud, i permet rebre un correu quan es resolgui la sol·licitud.

Per enviar una sol·licitud, necessitarà utilitzar o un certificat electrònic emès al seu nom o unes claus d'accés que hagi obtingut per a la plataforma CLAU (veure més informació).

Alguns tràmits requereixen que ferm electrònicament la sol·licitud, pel que necessitarà un certificat electrònic emès al seu nom i tenir instal·lat en el seu ordinador el programa AutoFirma (veure més informació).