Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Mutualidade Xeral Xudicial https://www.mugeju.es/ é Información Coronavirus https://www.mugeju.es/informacion-coronavirus <span property="schema:name">Información Coronavirus</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrote</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-08-13T13:28:37+00:00">Jue, 13/08/2020 - 15:28</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify">A asistencia sanitaria da enfermidade por infección por coronavirus COVID-19 está cuberta a todos os mutualistas de MUGEJU, tanto se están adscritos aos servizos públicos de saúde das Comunidades Autónomas ou a Entidades Médicas privadas.</p> <p class="text-align-justify"><ou><strong>Que facer se se ten síntomas compatibles con COVID-19?</strong></ou></p> <p class="text-align-justify">Se ten síntomas compatibles cunha infección respiratoria aguda de aparición súbita que cursa con febre, tose ou sensación de falta de aire, dor de garganta, perda de olfacto, perda do gusto, etc., tivese ou non contacto con persoas que foron diagnosticadas de COVID-19, permaneza na súa casa, aíslese no seu domicilio, non se desprace a un servizo de urxencias e:</p> <ul><li class="text-align-justify">Se está adscrito ao servizo público de saúde da Comunidade autónoma, póngase en contacto cos teléfonos habilitados pola Comunidade autónoma e siga as súas instrucións. (Ver teléfonos máis abaixo).</li> <li class="text-align-justify">Se está adscrito a unha Entidade Medica privada, póngase en contacto co teléfono do Centro de coordinación de urxencias da súa entidade Médica, para que avalíen a súa situación, practiquen as probas de detección do coronavirus que procedan e fagan o seguimento da súa situación. (Ver teléfonos máis abaixo).</li> </ul><p class="text-align-justify"><ou><strong>Que facer se non ten síntomas compatibles con COVID-19, pero estivo en contacto estreito cunha persoa diagnosticada de COVID-19?</strong></ou></p> <p class="text-align-justify">Entender por “contacto estreito” calquera persoa conviviente ou que proporciona coidados ou que ten contactos físicos cun caso diagnosticado de COVID-19; calquera persoa que estivese no mesmo lugar que un caso diagnosticado de COVID-19, a unha distancia menor de dous metros e durante máis de 15 minutos; calquera persoa situada nun radio de dous asentos ao redor dun caso diagnosticado de COVID-19, nun avión, tren, ou outro medio de transporte.</p> <p class="text-align-justify">A procura e identificación dos contactos estreitos corresponde aos servizos de Saúde Pública das Comunidades Autónomas. Cando a Saúde Pública un médico notifica o diagnóstico dun caso de COVID-19, ponse en marcha un proceso de procura e identificación de contactos estreitos, polo que será Saúde Pública da súa Comunidade Autónoma a que se porá en contacto con vostede independentemente da súa adscrición ao Servizo público de saúde ou a Entidade Médica privada, para determinar as medidas e as probas a realizar segundo os protocolos establecidos pola Comunidade Autónoma.</p> <p><strong>Teléfonos dos Servizos Públicos de Saúde das Comunidades Autónomas:</strong></p> <table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"><thead><tr><th scope="col"><strong><b>Comunidade Autónoma</b></strong></th> <th scope="col"><strong><b>Teléfono de información</b></strong></th> </tr></thead><tbody><tr><td>Andalucía</td> <td>955.545.060</td> </tr><tr><td>Aragón</td> <td>976.696.382</td> </tr><tr><td>Asturias</td> <td>900.878.232 / 984.100.400 / 112</td> </tr><tr><td>Canarias</td> <td>900.112.061</td> </tr><tr><td>Cantabria</td> <td>900.612.112</td> </tr><tr><td>Castela A Mancha</td> <td>900.122.112</td> </tr><tr><td>Castela León</td> <td>900.222.000</td> </tr><tr><td>Cataluña</td> <td>061</td> </tr><tr><td>Ceuta</td> <td>900.720.692</td> </tr><tr><td>C.Madrid</td> <td>900.102.112</td> </tr><tr><td>C.Valenciana</td> <td>900.300.555</td> </tr><tr><td>Estremadura</td> <td>112</td> </tr><tr><td>Galicia</td> <td>900.400.116</td> </tr><tr><td>Illas Baleares</td> <td>061</td> </tr><tr><td>A Rioxa</td> <td>941.298.333</td> </tr><tr><td>Melilla</td> <td>112</td> </tr><tr><td>Murcia</td> <td>900.121.212</td> </tr><tr><td>Navarra</td> <td>948.290.290</td> </tr><tr><td>País Vasco</td> <td>900.203.050</td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>Teléfonos das entidades médicas privadas:</strong></p> <table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"><thead><tr><th scope="col"><strong><b> </b></strong></th> <th scope="col"><strong><b>Teléfono de urxencias</b></strong></th> <th scope="col"><strong><b>Teléfono de información</b></strong></th> <th scope="col"><strong><b>Páxina WEB.</b></strong></th> </tr></thead><tbody><tr><td>ASISA</td> <td>900.900.118</td> <td>902.010.010</td> <td><a href="http://www.asisa.es">www.asisa.es</a /td><> </tr><tr><td>CASER</td> <td>900.342.234</td> <td>901.332.233</td> <td><a href="http://www.caser.es">www.caser.es</a /td><> </tr><tr><td>DKV</td> <td>900.300.799</td> <td>902.499.600</td> <td><a href="http://www.dkvseguros.com/mugeju">www.dkvseguros.com/mugeju</a /td><> </tr><tr><td>MAPFRE</td> <td>900.122.122</td> <td>902.204.060</td> <td><a href="http://www.mapfre.com/salud">www.mapfre.com/salud</a /td><> </tr><tr><td>NOVA MUTUA SANITARIA</td> <td>800.654.365</td> <td>91.290.8075</td> <td><a href="http://www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju">www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju</a /td><> </tr><tr><td>SANITAS</td> <td>900.842.025</td> <td>902.500.742</td> <td><a href="http://www.sanitas.es/mugeju">www.sanitas.es/mugeju</a /td><> </tr><tr><td>SEGURCAIXA-ADESLAS</td> <td>900.322.237</td> <td>902.200.200</td> <td><a href="http://www.adeslas.es">www.adeslas.es</a /td><> </tr></tbody></table><p class="text-align-justify"> </p> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arquivos field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arquivos</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-o-mais-solicitado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">O máis solicitado</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacados field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacados</div> <div class="field--item"> <img src="https://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/covid19.png" width="171" height="168" alt="Información sobre o coronavirus" title="Información sobre o coronavirus" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Sección de interese</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informe field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informe</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Thu, 13 Aug 2020 13:28:37 +0000 ernesto.garrote 466 at https://www.mugeju.es Receita electrónica https://www.mugeju.es/receta-electronica <span property="schema:name">Receita electrónica</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrote</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-08-10T09:37:59+00:00">Lun, 10/08/2020 - 11:37</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify">Os sistemas electrónicos de prescrición están ideados para facilitar o traballo diario do facultativo, o control da administración, así como  a efectividade dos dereitos dos pacientes como tales e pola súa condición de consumidores do SNS. Como di a Exposición de Motivos do Real Decreto Lexislativo 1/2015, de 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios, <strong>a lei considera necesario que o financiamento selectivo e non indiscriminada de medicamentos realícese en función da utilidade terapéutica dos mesmos e da súa necesidade para mellorar a saúde dos cidadáns, e esixe por tanto que o seu uso sexa racional</strong>.</p> <p class="text-align-justify">A receita electrónica é un salto cualitativo para garantir a racionalidade de uso e as súas vantaxes pódense resumir en:</p> <ul><li>Facilitar o seguimento do historial farmacoterapéutico</li> <li>Facilitar o traballo do profesional prescriptor.</li> <li>Accesibilidade do paciente aos seus tratamentos.</li> <li>Diminución de afluencia en consultas.</li> <li>Seguimento ou control dos tratamentos pautados.</li> </ul><p class="text-align-justify">O sistema, en suma, posúe grandes vantaxes para o mutualista, a saber: axilidade, transparencia do prescrito e dos visados que sexan necesarios, e interoperabilidade, Como trasunto das devanditas vantaxes, a administración,conta con maiores facultades e facilidades de control, e reduce erros na execución do proceso.,</p> <p class="text-align-justify">Durante o estado de alarma e co obxecto de diminuír a mobilidade dos pacientes que necesiten receitas aos centros de saúde de cada unha das Comunidades Autónomas, MUGEJU comezou acelerou os traballos para incorporar aos mutualistas adscritos aos diferentes Servizos Públicos de Saúde nos sistemas de receita electrónica das diferentes Comunidades Autónomas (CC.AA.). Nalgunhas delas produciuse unha integración completa nos devanditos sistemas, mentres que noutros se implementaron sistemas provisionais de integración dos mutualistas, mentres siga vixente a actual crise sanitaria.</p> <p class="text-align-justify">Actualmente, produciuse unha integración completa dos mutualistas adscritos aos seguintes Servizos de Saúde para facer uso do sistema de receita electrónica nos respectivas CC.AA.:</p> <ul><li>Servizo Valenciano de Saúde: a partir do 27 de marzo de 2020</li> <li>Servizo Madrileño de Saúde: a partir do 4 de abril de 2020</li> <li>Servizo Vasco de Saúde: a partir do 16 de abril de 2020</li> <li>Servizo Catalán de Saúde: a partir do 20 de abril de 2020.</li> <li>Servizo Andaluz de Saúde: a partir do 21 de maio.</li> <li>Servizo Rioxano de Saúde: a partir do 27 de xullo de 2020.</li> </ul><p class="text-align-justify">Durante o estado de alarma decretado con ocasión da crise sanitaria internacional provocada pola propagación do COVID-19, adoptáronse solucións provisionais alternativas con varias Comunidades Autónomas, e que se mantiveron mentres continúe a crise sanitaria ou ata a total incorporación dos mutualistas nos sistemas de receitas electrónicas de  estes CC.AA. Neste caso, atópanse os seguintes:</p> <ul><li>Servizo de Saúde de lles Illes Balears: a partir do 6 de abril de 2020</li> <li>Servizo Murciano de Saúde: a partir do 24 de abril de 2020.</li> <li>Servizo Canario de Saúde: a partir do 27 de abril de 2020.</li> <li>Servizo Galego de Saúde: a partir do día 1 de abril de 2020</li> <li>Servizo de Saúde de Castela e León: a partir do 9 de abril de 2020.</li> <li>Servizo de Saúde de Castela-A Mancha: a partir de 19 de maio.</li> </ul><p class="text-align-justify">Sen ser un sistema permanente, senón ligado á crise sanitaria, en todas elas garantíase que o mutualista realiza a achega económica que lle corresponde segundo medicamento no ámbito MUGEJU. </p> <p class="text-align-justify">Castela e León puxo en marcha o 9 de abril unha solución coa que se evita que o mutualista acuda ao médico, aínda que é mixta, os mutualistas terán acceso ás receitas a través do mesmo procedemento que os usuarios de SACYL non incluídos en receita electrónica: solicitar cita (por teléfono, APP móbil ou internet) co médico de atención primaria. Desde o centro de saúde contactarase co paciente telefonicamente indicándolle a forma de obter as receitas en papel. Estas receitas en papel serán RECEITAS DO SACYL, e con elas o mutualista dirixirase á oficina de farmacia.</p> <p class="text-align-justify">Trátase de sistemas de prescrición non presencial que, como se dicía, arbitra cada comunidade en colaboración con MUGEJU, respectando uns mínimos en canto á constancia da prescrición, dispensación e facturación. Permiten que o ou a mutualista, tras contacto telefónico ou telemático, poida adquirir o medicamento ou produto na farmacia.</p> <p class="text-align-justify">Os mutualistas adscritos a estes Servizos de Saúde, poderán acudir ás oficinas de farmacia situadas nestes CC.AA., provistos do seu Cartón Sanitario Individual, para que lles dispensen os produtos farmacéuticos prescritos no sistema de receita electrónica, podendo deste xeito obter os seus produtos farmacéuticos nas mesmas condicións económicas que co anterior sistema de receita en papel de MUGEJU.</p> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arquivos field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arquivos</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-o-mais-solicitado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">O máis solicitado</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacados field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacados</div> <div class="field--item"> <img src="https://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/icono_receta_electronica.png" width="181" height="171" alt="Información Receita electrónica" title="Receita electrónica" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Sección de interese</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informe field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informe</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Mon, 10 Aug 2020 09:37:59 +0000 ernesto.garrote 465 at https://www.mugeju.es Luís Ignacio Sánchez Guiu, novo Xerente de MUGEJU https://www.mugeju.es/noticias/2020-08/luís-ignacio-sanchez-guiu-novo-xerente-de-mugeju <span property="schema:name">Luís Ignacio Sánchez Guiu, novo Xerente de MUGEJU</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrote</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-08-06T06:30:37+00:00">Jue, 06/08/2020 - 08:30</span> Thu, 06 Aug 2020 06:30:37 +0000 ernesto.garrote 464 at https://www.mugeju.es Incorporación ao sistema de receita electrónica do Servizo Rioxano de Saúde https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/incorporacion-ao-sistema-de-receita-electronica-do-servizo-rioxano-de-saúde <span property="schema:name">Incorporación ao sistema de receita electrónica do Servizo Rioxano de Saúde</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrote</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-23T06:04:13+00:00">Jue, 23/07/2020 - 08:04</span> Thu, 23 Jul 2020 06:04:13 +0000 ernesto.garrote 463 at https://www.mugeju.es Adxudicación de postos en comisión de servizos 01/2020 https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/adjudicacion-de-postos-en-comision-de-servizos-012020 <span property="schema:name">Adxudicación de postos en comisión de servizos 01/2020</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-21T11:19:39+00:00">Mar, 21/07/2020 - 13:19</span> Tue, 21 Jul 2020 11:19:39 +0000 MGUERRA 462 at https://www.mugeju.es Visado de receitas de mutualistas adscritos ao Servizo de saúde de Castela e León e os mutualistas acollidos ao convenio rural (SACYL) https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/visado-de-receitas-de-mutualistas-adscritos-ao-servizo-de-saúde-de-castilla-e-leon <span property="schema:name">Visado de receitas de mutualistas adscritos ao Servizo de saúde de Castela e León e os mutualistas acollidos ao convenio rural (SACYL)</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-16T13:47:03+00:00">Jue, 16/07/2020 - 15:47</span> Thu, 16 Jul 2020 13:47:03 +0000 Raúl Carmona 461 at https://www.mugeju.es Incorporación ao sistema de receita electrónica do Servizo Madrileño de Saúde https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/incorporacion-ao-sistema-de-receita-electronica-do-servizo-madrileno-de-saúde <span property="schema:name">Incorporación ao sistema de receita electrónica do Servizo Madrileño de Saúde</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrote</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-15T07:35:17+00:00">Mié, 15/07/2020 - 09:35</span> Wed, 15 Jul 2020 07:35:17 +0000 ernesto.garrote 460 at https://www.mugeju.es Acto de firma da Adenda ao Concerto co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/acto-de-firma-de-a-adenda-ao-concerto-con-o-consello-xeral-de-colexios <span property="schema:name">Acto de firma da Adenda ao Concerto co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrote</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-08T09:57:24+00:00">Mié, 08/07/2020 - 11:57</span> Wed, 08 Jul 2020 09:57:24 +0000 ernesto.garrote 459 at https://www.mugeju.es Subscrición de Adenda ao Concerto co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/suscripcion-de-adenda-ao-concerto-con-o-consello-xeral-de-colexios-oficiais-de span <property="schema:name">Subscrición de Adenda ao Concerto co Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrote</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-02T10:34:23+00:00">Jue, 02/07/2020 - 12:34</span> Thu, 02 Jul 2020 10:34:23 +0000 ernesto.garrote 458 at https://www.mugeju.es Reactivación do visado de receitas https://www.mugeju.es/noticias/2020-06/reactivacion-do-visado-de-receitas <span property="schema:name">Reactivación do visado de receitas</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-06-19T10:09:23+00:00">Vie, 19/06/2020 - 12:09</span> Fri, 19 Jun 2020 10:09:23 +0000 Raúl Carmona 457 at https://www.mugeju.es