Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
Mutualidade Xeral Xudicial https://www.mugeju.es/ é Oficina de atención ao público en Madrid (C/ Fuencarral 45, 6ª planta) https://www.mugeju.es/noticias/2022-03/nova-oficina-de-atencion-ao-publico-en-madrid <span property="schema:name">Oficina de atención ao público en Madrid (C/ Fuencarral 45, 6ª planta) </span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-03-18T13:56:58+00:00">Vie, 18/03/2022 - 14:56</span> Fri, 18 Mar 2022 13:56:58 +0000 Raúl Carmona 577 at https://www.mugeju.es Servizos para o mutualista na sede electrónica https://www.mugeju.es/servicios-para-o-mutualista-en-a-sede-electronica <span>Servizos para o mutualista na sede electrónica</span> <span><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6890" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Ernesto Poves Valdés</span></span> <span>Lun, 22/11/2021 - 16:55</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Os mutualistas poden solicitar por Internet</p> <ul><li><strong><a href="https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestacion-farmaceutica/talonarios-de-receitas" title="Solicitar talonario de receitas">Talonarios de receitas</a /strong><></li> <li><strong><a href="https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestacións-complementarias-dentarias" title="Solicitar prestacións complementarias">Prestacións complementarias: oculares, dentarias, próteses, etc. </a /strong><></li> <li><strong><a href="https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestacións-sanitarias/eleccion-de-asistencia-sanitaria" title="Solicitar cambio de entidade médica">Cambio de entidade médica</a /strong><> (durante o mes de xaneiro)</li> <li>Prestacións sanitarias e económicas</li> <li>Outros servizos ao mutualista</li> </ul><p>Cada solicitude inclúe un apuntamento no rexistro de entrada de MUGEJU, permite realizar un seguimento da solicitude, e permite recibir un correo cando se resolva a solicitude.</p> <p>Para enviar unha solicitude, necesitará utilizar ou un certificado electrónico emitido ao seu nome ou unhas claves de acceso que obtivese para a plataforma CRAVE (ver <strong><a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#FAQ6" title="Máis información sobre os requisitos de acceso">máis información</a /strong><>).</p> <p>Algúns trámites requiren que asine electronicamente a solicitude, para o que necesitará un certificado electrónico emitido ao seu nome e ter instalado no seu computador o programa AutoFirma (ver <strong><a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#FAQ17" title="Máis información sobre a sinatura de solicitudes">máis información</a /strong><>).</p> </div> Mon, 22 Nov 2021 15:55:04 +0000 Ernesto Poves Valdés 540 at https://www.mugeju.es Programa de vacinación: información das Comunidades Autónomas https://www.mugeju.es/noticias/2021-05/programa-de-vacunacion-informacion-de-as-comunidades-autonomas <span property="schema:name">Programa de vacinación: información das Comunidades Autónomas</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-17T09:43:14+00:00">Lun, 17/05/2021 - 11:43</span> Mon, 17 May 2021 09:43:14 +0000 MGUERRA 522 at https://www.mugeju.es PROGRAMA DE VACINACIÓN: INFORMACIÓN DOS CC.AA https://www.mugeju.es/programa-de-vacunacion-informacion-de-as-ccaa <span property="schema:name">PROGRAMA DE VACINACIÓN: INFORMACIÓN DOS CC.AA</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-17T08:28:08+00:00">Lun, 17/05/2021 - 10:28</span> <div property="schema:text" class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">A seguir, atope a información específica nas páxinas web oficiais de cada Comunidade ou Cidade Autónoma. Salvo que habilitase un teléfono específico, non chame aos servizos públicos de saúde e espere a súa cita cando lle corresponda ou obtéñaa do modo que lle indiquen:</p> <h3 style="margin-top: 3px;">ANDALUCÍA (Pulse no seguinte <a href="https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vacúas/paxinas/covid19.html">enlace</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Engadíronse os datos dos nosos mutualistas, tanto de opción pública como concerto privado, ao seu Sistema de Información e indícannos que os mutualistas poden:</p> <ol><li> Consultar ou actualizar os seus datos de contacto a través da WEB ClicSalud+, mediante Certificado dixital, DNI ou <a Cl@ve></a .></li> <li>En caso de non ter estes sistemas de identificación poden solicitar a consulta ou o cambio de datos nos Centros de Saúde.</li> <li> A solicitude de cambio de datos tamén poderá ser efectuada por medio de solicitude presentada en rexistro.</li> </ol><p>É importante que os mutualistas confirmen a súa información de contacto para que poidan ser chamados correctamente á campaña de vacinación.</p> <p>A seguir deixámosvos máis información pulsando no seguinte <a href="https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-para-mutualistas-e-vacunacion-covid-19">enlace</a .></p> <p>Actualmente, a solicitude de cita para vacinación Covid-19 habilítase para todas as persoas maiores de 68 anos con independencia de que teñan aseguramiento público ou privado.</p> <p>A única condición é que estean rexistradas na Base de Datos de persoas usuarias no Sistema Sanitario Público de Andalucía, en caso de non estar rexistrado contacte co Servizo de Atención ao Mutualista da Mutualidade Xeral Xudicial ou á súa Delegación Provincial.</p> <p>Ofrecerase cita para Vacinación Covid-19 a todas as persoas que en cada momento teñan habilitada a solicitude de cita:</p> <ul><li>Accedendo á páxina da <href="https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/pages/portada.jsf?caducada=1" title="Acceder a ClicSalud+">ClicSalud+ </a /li><> <li>Vía telefónica ao servizo de Saúde Responde: 955 54 50 60</li> </ul><p>Para máis información pulse en leste <a href="https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/como-obter-cita-de-vacunacion-covid-19-para-persoas-mutualistas-e-con-aseguramiento-privado">ligazón </a /p><> <p>A Mutualidade mantén unha comunicación permanente coa Comunidade de Andalucía e remíteselle mensualmente datos das altas, baixas e modificacións que se puideron producir nos nosos mutualistas.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">ARAGÓN (Pulse no seguinte <a href="https://www.aragon.es/-/vacinacións#anchor1">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Os mutualistas de 80 e máis anos serán citados directamente por saúde pública e deben esperar a súa cita. Ao contrario, o resto dos mutualistas de concertada, é dicir, todos os nados en 1942 e anos posteriores, deben obter cita, e para iso necesitan o chamado código CIA-AR, que é o seu código de identificación en Saúde Pública.</p> <p>A Mutualidade en coordinación co Servizo de Saúde de Aragón realizou unha serie de actuacións para proceder a incluír este código no seu Sistema de información e que poida ser consultado.</p> <p>Para iso publicamos un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade privada poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico (denominado CIA pola Comunidade de Aragón).</p> <p>Pódese acceder a este servizo da Mutualidade pulsando no seguinte <a href="https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/inicio de sesión.xhtml?operation=OBTER_SIP">ligazón</a :></p> <p>O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.</p> <p>A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">PRINCIPADO DE ASTURIAS (Pulse no seguinte <a href="https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/programa-de-vacunacion-covid-19">enlace</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Con data 23 de marzo o Goberno de Asturias anuncia que o SESPA iniciará en abril a citación automática por vía telefónica para inmunizar ás persoas de menos de 80 anos,</p> <p>Por parte de MUGEJU, enviáronse os datos de identidade e contacto cando os solicitou o SESPA, de tal forma, o 23 de Marzo remitíronse os datos de mutualistas de concertada entre 70 e 79 anos, e o 5 de abril os datos de mutualistas de concertada con 65-56 anos de idade.</p> <p>O 21 de Abril remitiuse o total do colectivo de mutualistas e vaise a realizar en próximos días unha actualización de datos de contacto.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">ILLAS BALEARES (Pulse no seguinte <a href="https://www.caib.es/sites/vacunacions/es/informacio_vacuna_covid-19/">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;"><a href="https://twitter.com/goib/status/1362771564249366529/photo/1" title="Nesta ligazón á rede social Twitter">Nesta ligazón á rede social Twitter</a pode> ver o último contido de actualidade publicado polo Goberno de Baleares, cun esquema do plan de vacinación.</p> <p>Para ver máis información pode consultar na web de vacinación balear ou chamar ao teléfono de consultas cidadás, que é o 971 211 999. Proximamente porase en marcha un sistema de cita previa telemática destinado a facilitar a vacinación por Covid 19, para poboación menor a 65 anos.</p> <p>A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">CANARIAS (Pulse no seguinte <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidade/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=c6332147-5728-11eb-8a2c-c902a217e6a5&idCarpeta=e01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Desde a Mutualidade Xeral Xudicial realizáronse varios envíos a esta Comunidade Autónoma desde o 10 de Marzo. En días anteriores remitíronse os tramos de mutualistas de 79 a 60 anos para actualizar os datos de contacto.</p> <p>O 29 de Abril infórmasenos de que se vai a proceder a facer un chamamento a toda a poboación, maior de 72 anos de idade, incluíndo a todos os afiliados desta Mutualidade Xeral Xudicial.</p> <p>Se se atopa nesta situación e non contactan con Vostede nos próximos días poden chamar e solicitar cita nos teléfonos:</p> <ul><li>012</li> <li>922 470 012</li> <li>928 301 012</li> </ul><p>Para máis información pulse no seguinte <a href="https://www.mugeju.es/noticias/2021-04/ultima-hora-vacunacion-canarias">ligazón</a .></p> <h3 style="margin-top: 3px;">CANTABRIA (Pulse no seguinte <a href="https://www.scsalud.es/web/scs/coronavirus-Cidadáns">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">As incidencias nas citacións poden comunicarse no formulario que aparece pulsando no seguinte <a href="https://www.scsalud.es/coronavirus-vacúas">ligazón</á><href="https://www.scsalud.es/coronavirus-vacúas" title="nesta ligazón,">,</a en> o que poden verse igualmente os diferentes grupos de vacinación.</p> <p>En próximos días vaise a remitir os tramos de mutualistas de 79 a 60 anos para actualizar os datos de contacto.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">CASTELA A MANCHA (Pulse no seguinte <a href="https://sanidade.castillalamancha.es/cidadáns/enfermidades-infecciosas/coronavirus/preguntas-frecuentes-sobre-o-coronavirus-covid-19/campa%C3%B1a-vacunacion">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-top: 13px; margin-bottom: 13px;">Para máis información proporciónannos o seguinte teléfono de contacto:</p> <ul><li>Teléfono: 925 24 83 67</li> <li>Dirección de correo electrónico: <a href="mailto:dgsp.vacunas@jccm.es">dgsp.vacunas@jccm.es</a .> </li> </ul><p>A Mutualidade Xeral Xudicial está en constante comunicación coa Consellería de Saúde de Castela a Mancha, facilitando a listaxe dos nosos mutualistas en tempo e a forma requirida (remitiuse a Castela a Mancha toda a información de todo o noso colectivo maior de 16 anos), así como emendado a información de contacto daqueles mutualistas que non podían ser localizados coa información remitida.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">CASTELA E LEÓN (Pulse no seguinte <a href="https://www.saludcastillayleon.es/aulapacientes/es/informacion-novo-coronavirus-covid-19/vacunacion-fronte-covid-19/estratexia-vacunacion-covid-19-espana">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Os mutualistas serán citados en todo caso polos servizos públicos de saúde (SACYL).</p> <p>Saúde de Castela e León habilitou un número de teléfono xeral para resolución de dúbidas sobre vacinación Covid e informa que os mutualistas poderán descargarse o seu certificado de vacinación. Para máis información pulse no seguinte <a href="https://www.muface.es/muface_home/mis-servizos/Informaci-n-ccaa-VACÚA-COVID/SUBP-GINA-CASTELA-E-LLE-N-VACINA-AUTON-MICA0.html">enlace</a .></p> <p>A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">CATALUÑA (Pulse no seguinte <a href="https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacúa-covid-19/ciutadania/">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">O Servizo de Saúde da Generalitat estableceu un sistema de citación automática. Pode acceder ao mesmo pulsando no seguinte <a href="https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=b63ff7f6-e4e4-418e-92db-89b6a55d46ef">ligazón</a .></p> <p>A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 9 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas de Cataluña son remitidos regularmente cada mes.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">COMUNIDADE VALENCIANA (Pulse no seguinte <a href="http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/faq-ciudadania">ligazón</a )></h3> <p>En coordinación coa súa Mutualidade, o Nº SIP está a ser enviado pola Xeneralidade Valenciana (GVA) a todos os mutualistas de entidade concertada, por SMS.</p> <p>Respecto ao uso do SIP na Comunidade Valenciana, debe saber que:</p> <ul><li> <p>Non cambia nada en canto a súa asistencia sanitaria, pública ou privada.</p> </li> <li> <p>Será necesario para calquera prestación asociada á Pandemia COVID19 na rede Sanitaria pública.  </p> </li> <li> <p>Non altera a planificación da vacina nin significa que a súa vacinación sexa inminente.</p> </li> <li> <p>Se xa tiña un nº SIP asignado, segue sendo válido.</p> </li> </ul><p>De forma paralela, a Mutualidade Xeral Xudicial incluíu este código no seu Sistema de Información e  publicou un novo servizo na nosa Sede electrónica para que os mutualistas con entidade concertada privada poidan consultar o seu código identificativo persoal autonómico (denominado SIP pola Comunidade Valenciana).</p> <p>Pódese acceder a este servizo da Mutualidade pulsando no seguinte <a href="https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/inicio de sesión.xhtml?operation=OBTER_SIP">ligazón</a .></p> <p>O servizo pódeno usar tanto mutualistas titulares, como os beneficiarios maiores de idade, identificándose co seu DNI e o seu número de afiliación a MUGEJU. Os mutualistas beneficiarios que non dispoñan de DNI poderán obter o código mediante a consulta do mutualista titular do que dependen.</p> <p>A información tamén será visible a través do Portal do Mutualista no apartado de “Datos Persoais” baixo o nome de CIP Autonómico.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">ESTREMADURA (Pulse no seguinte <a href="https://saludextremadura.ses.es/web/">enlace</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 10 de Marzo. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade Autónoma.</p> <p>Para máis información sobre as novidades sobre vacinación e cribado pulse no seguinte <a href="https://www.muface.es/muface_home/mis-servizos/Informaci-n-ccaa-VACÚA-COVID/SUBP-GINA-ESTREMADURA-VACÚA-AUTON-MICA1.html">enlace</a .></p> <h3 style="margin-top: 3px;">GALICIA (Pulse no seguinte <a href="https://www.sergas.es/saude-publica/Programa%20Galego%20de%20Vacinaci%C3%B3n%20(PGV)?idioma=é">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;"><a href="https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/55557/xunta-inicia-mana-area-compostela-vacinacion-fronte-covid-maiores-80-anos-que" title="Vexa aquí unha nota de prensa oficial c">Vexa aquí unha nota de prensa oficial c</a on>novidades sobre campaña de vacinación a maiores de 80 anos. Así mesmo, <a href="https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/56454/xunta-renova-mercores-administracion-vacina-astrazeneca" title="entre nesta ligazón ">entre nesta ligazón </a para>ver nota de prensa sobre continuación de vacinación con AstraZeneca e extensión a persoas de ata 65 anos. Anunciouse o 5 de abril que a partir do 6 de abril abórdase o grupo de persoas nadas entre 1942 e 1946.</p> <p>Os datos dos mutualistas foron remitidos por primeira vez o 12 de febreiro, con diversas actualizacións posteriores. O avance da vacinación de persoas maiores é desigual segundo zonas, esperen a súa cita, por favor.</p> <p>O Servizo de Saúde habilitou uns teléfonos a través dos cales se poden expor incidencias para corrixir erros nos datos persoais ou completar os que puidesen faltar.</p> <p>Os números son</p> <ul><li>881 54 29 10</li> <li>881 54 29 11</li> </ul><p>AVISO PARA PERSOAS DE 80 Ou MÁIS ANOS</p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">A Xunta de Galicia anunciou o 7 de abril que hai un teléfono ao que deben chamar as persoas de 80 ou máis anos que aínda non foron citadas. Chamen e xestionen a súa cita:</p> <ul><li>881 00 20 21</li> </ul><h3 style="margin-top: 3px;">A Rioxa (Pulse no seguinte <a href="https://www.riojasalud.es/">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 15 de Xaneiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade Autónoma que consistiu na súa maioría en actualización de datos de contacto.</p> <p>Para ver a actualidade oficial sobre vacinación de maiores de 80 anos pulse no seguinte <a href="https://www.riojasalud.es/institucion/actualidad/2021/2/la-vacunacion-fronte-á-covid-19-a-maiores-de-80-anos-comeza-hoxe-en-o-polideportivo-de-villamediana-de-iregua" title="LIGAZÓN.">ligazón.</a /p><> <h3 style="margin-top: 3px;">MADRID (Pulse no seguinte <a href="https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-fronte-coronavirus-comunidade-madrid">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">O 17 de febreiro anúnciase o comezo de vacinación de persoas de 80 anos e poden ver a información pulsando no seguinte <a href="https://www.mugeju.es/noticias/2021-03/novidades-vacunacion-covid-19-comunidade-de-madrid" title=" ENLACE">ligazón</a /p><> <p>Lembramos que se habilitou un teléfono de información sobre vacinación, a disposición de todo o colectivo mutualista da Comunidade de Madrid: 900 102 112.</p> <p>A Mutualidade mantén unha comunicación permanente coa Comunidade de Madrid e remíteselle mensualmente datos das altas, baixas e modificacións que se puideron producir nos nosos mutualistas.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">MURCIA (Pulse no seguinte <a href="http://www.murciasalud.es/pagina.php?ide=473684&idsec=6694">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Segundo nota de prensa oficial do 12 de febreiro, o 16 de febreiro comeza a vacinación de persoas maiores de 80 anos en Cartaxena.</p> <p>A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 11 de Decembro de 2020. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.</p> <p>A información máis completa da Rexión de Murcia sobre o proceso pode seguila pulsando no seguinte <a href="http://www.murciasalud.es/pagina.php?ide=473684&idsec=6694" title="LIGAZÓN.">ligazón.</a /p><> <h3 style="margin-top: 3px;">NAVARRA (Pulse na seguinte ligazón)</h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">O 25 de febreiro Navarra anuncia que a partir do 1 de marzo comeza a campaña de vacinación en maiores de 80 anos, comezando o día 2 de marzo coas persoas de máis de 90 anos. O 23 de marzo anuncia o Goberno navarro que retoma a vacinación con Astrazeneca a colectivos esenciais e amplíaa a persoas de ata 65 anos.</p> <p>A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 13 de Xaneiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">PAÍS VASCO (Pulse no seguinte <a href="https://www.euskadi.eus/vacuna-fronte-a-a-covid-19/web01-a3korona/é/">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 26 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.</p> <p>O 23 de marzo Osakidetza informa de que retoman o 24 de marzo a vacinación con ASTRAZENECA</p> <p>Así mesmo, explícase o proceso de cita para todos os grupos de idade, incluíndo o de ata 65 anos, pulsando no seguinte <a href="https://www.irekia.euskadi.eus/mobile/es/news/67969-mais-100-000-persoas-recibiron--segunda-dose-euskadi">ligazón.</a /p><> <h3 style="margin-top: 3px;">CEUTA (Pulse no seguinte <a href="https://www.ceuta.es/ceuta/">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">A Mutualidade Xeral Xudicial xestionou o primeiro envío de información o 19 de Febreiro. Os datos do colectivo de mutualistas son remitidos a demanda da Comunidade.</p> <p>Se non foi citado e ten 80 ou máis anos, entre na ligazón e póngase en contacto polos medios que indica o Goberno de Ceuta. Actualmente se vacúa a persoas de entre 70 e 79 anos.</p> <p>O teléfono de contacto é o 900720692, para mutualistas que sufriron algunha incidencia para a súa localización.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">MELILLA (Pulse no seguinte <a href="https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=442&language=é&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=2&codMenuTN=154&codMenu=319&layout=colector.jsp">ligazón</a )></h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Con data de16 de abril, fíxose o chamamento a vacinación das persoas entre 69-60 anos de idade. Con data 28 de abril, o goberno de Melilla dispuxo un teléfono ao que deben chamar todas as persoas de 60 e máis anos que aínda non foron vacinadas, o 952699261.</p> <p>O goberno de Melilla comunícanos que este último chamamento vai ser difundido por medios de prensa, radio, webs… Desde a Mutualidade, no mesmo día, contactouse coas persoas que tiñamos constancia de que non puideran acudir á súa cita vacinación para que estean informadas.</p> <p>Para a vacinación en Melilla é obrigatorio que todo cidadán firme un formulario de aceptación da vacina. Seralles entregado no lugar da vacinación ou poden levalo enchido descargando o impreso no seguinte <a href="https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&codbusqueda=802&language=é&codResi=1&layout=colector.jsp&codAdirecto=446">ligazón</a .></p> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><a href="https://www.mugeju.es/taxonomy/term/78" hreflang="é">vacinación</a /div><> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arquivos field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arquivos</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-o-mais-solicitado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">O máis solicitado</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Sección de interese</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informe field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informe</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Mon, 17 May 2021 08:28:08 +0000 MGUERRA 520 at https://www.mugeju.es Novo servizo de solicitude de Cita Previa en liña para a Delegación de Barcelona https://www.mugeju.es/noticias/2022-11/novo-servizo-de-solicitude-de-cita-previa-line-para-a-delegacion-de-barcelona <span property="schema:name">Novo servizo de solicitude de Cita Previa en liña para a Delegación de Barcelona</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-11-30T11:31:37+00:00">Mié, 30/11/2022 - 12:31</span> Wed, 30 Nov 2022 11:31:37 +0000 Raúl Carmona 605 at https://www.mugeju.es Publicación no BOE da Orde pola que se regula o procedemento para o recoñecemento dos dereitos derivados de enfermidade profesional e de accidente en acto de servizo https://www.mugeju.es/noticias/2022-11/publicacion-en-o-boe-de-a-orde-por-a-que-se-regula-o-procedemento-para-o <span property="schema:name">Publicación no BOE da Orde pola que se regula o procedemento para o recoñecemento dos dereitos derivados de enfermidade profesional e de accidente en acto de servizo</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-11-07T12:16:34+00:00">Lun, 07/11/2022 - 13:16</span> Mon, 07 Nov 2022 12:16:34 +0000 MGUERRA 603 at https://www.mugeju.es Resolución pola que se abre un prazo extraordinario para elección de entidade médica https://www.mugeju.es/noticias/2022-10/resolucion-por-a-que-se-abre-un-prazo-extraordinario-para-eleccion-de-entidade <span property="schema:name">Resolución pola que se abre un prazo extraordinario para elección de entidade médica</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-10-20T12:08:06+00:00">Jue, 20/10/2022 - 14:08</span> Thu, 20 Oct 2022 12:08:06 +0000 MGUERRA 602 at https://www.mugeju.es Plan de pensións da Mutualidade Xeral Xudicial https://www.mugeju.es/plan-de-pensións-de-a-mutualidade-xeral-xudicial <span property="schema:name">Plan de pensións da Mutualidade Xeral Xudicial</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6890" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Ernesto Poves Valdés</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-08-10T10:13:41+00:00">Mié, 10/08/2022 - 12:13</span> <div class="field field--name-field-titulo-arquivos-asociados field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Título arquivos asociados</div> <div class="field--item">Documentos:</div> </div> <div class="field field--name-field-arquivos-asociados field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Arquivos asociados</div> <div class="field__items"> <div class="field--item"><span class="file file--consinta-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-ligazón"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/plan_pensiones_especificaciones_ppa_mugeju.pdf" type="application/pdf; length=4240525" title="Abrir arquivo nunha nova xanela" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Regulamento do PLAN DE PENSIÓNS</a /span><><span class="file-size">4.04 MB</span></span></div> <div class="field--item"><span class="file file--consinta-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-ligazón"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/adhesion_designacion_beneficiarios.pdf" type="application/pdf; length=202620" title="Abrir arquivo nunha nova xanela" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Formulario para designar beneficiarios</a /span><><span class="file-size">197.87 KB</span></span></div> <div class="field--item"><span class="file file--consinta-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-ligazón"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/aport_voluntarias.pdf" type="application/pdf; length=75816" title="Abrir arquivo nunha nova xanela" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Formulario para achegas voluntarias</a /span><><span class="file-size">74.04 KB</span></span></div> <div class="field--item"><span class="file file--consinta-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-ligazón"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/movilizacion.pdf" type="application/pdf; length=67799" title="Abrir arquivo nunha nova xanela" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Formulario para mobilización ao Plan de pensións</a /span><><span class="file-size">66.21 KB</span></span></div> <div class="field--item"><span class="file file--consinta-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-ligazón"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/datos_plan_pensiones_31122016.pdf" type="application/pdf; length=699215" title="Abrir arquivo nunha nova xanela" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Informe (decembro 2016)</a /span><><span class="file-size">682.83 KB</span></span></div> <div class="field--item"><span class="file file--consinta-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" aria-hidden="true"></span></span><span class="file-ligazón"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/plan_pensiones_bbva_diciembre_2020.pdf" type="application/pdf; length=405725" title="Abrir arquivo nunha nova xanela" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Informe (decembro 2020)</a /span><><span class="file-size">396.22 KB</span></span></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arquivos field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arquivos</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-o-mais-solicitado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">O máis solicitado</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Sección de interese</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informe field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informe</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Wed, 10 Aug 2022 10:13:41 +0000 Ernesto Poves Valdés 598 at https://www.mugeju.es Contacto https://www.mugeju.es/contacto <span property="schema:name">Contacto</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6890" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Ernesto Poves Valdés</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-08-04T09:35:31+00:00">Jue, 04/08/2022 - 11:35</span> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arquivos field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arquivos</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-o-mais-solicitado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">O máis solicitado</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Sección de interese</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-sobreescribir-titulo-o-ma field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Sobreescribir título o máis solicitado</div> <div class="field--item">Como porse en contacto coa Mutualidade</div> </div> <div class="field field--name-field-informe field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informe</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Thu, 04 Aug 2022 09:35:31 +0000 Ernesto Poves Valdés 595 at https://www.mugeju.es Convenio co Colexio oficial de Podólogos https://www.mugeju.es/noticias/2022-07/convenio-con-o-colexio-oficial-de-podologos <span property="schema:name">Convenio co Colexio oficial de Podólogos</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6890" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Ernesto Poves Valdés</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-07-28T08:38:03+00:00">Jue, 28/07/2022 - 10:38</span> Thu, 28 Jul 2022 08:38:03 +0000 Ernesto Poves Valdés 593 at https://www.mugeju.es