Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Mutualitat General Judicial https://www.mugeju.es/ és Cita Prèvia Atenció Presencial a Madrid i Barcelona https://www.mugeju.es/noticias/2020-10/cita-previa <span property="schema:name">Cita Prèvia Atenció Presencial a Madrid i Barcelona</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-07T06:47:23+00:00">Mié, 07/10/2020 - 08:47</span> Wed, 07 Oct 2020 06:47:23 +0000 Raúl Carmona 474 at https://www.mugeju.es Avís als mutualistes adscrits a CASER https://www.mugeju.es/noticias/2020-10/aviso-los-mutualistas-adscritos-caser <span property="schema:name">Avís als mutualistes adscrits a CASER</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-29T10:52:23+00:00">Jue, 29/10/2020 - 11:52</span> Thu, 29 Oct 2020 10:52:23 +0000 ernesto.garrot 476 at https://www.mugeju.es Cita Prèvia https://www.mugeju.es/node/475 <span>Cita Prèvia</span> <span><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span>Mié, 07/10/2020 - 09:10</span> <div class="field field--name-field-imatge-carrusel field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imatge carrusel</div> <div class="field--ítem"> <img src="https://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/carrusel/cita%20prèvia.png" width="860" height="220" alt="Cita Prèvia MUGEJU" title="Cita Prèvia en Servicis Centrals i Delegació de Barcelona" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-enllace-imatge field--type-link field--label-above"> <div class="field--label">Enllace imatge</div> <div class="field--ítem"><a href="https://www.mugeju.es/noticias/2020-10/cita-previa">https://www.mugeju.es/noticias/2020-10/cita-previa</a></div> </div> <div class="field field--name-field-titule-carrusel field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Títol carrusel</div> <div class="field--ítem">CITA PRÈVIA • Madrid tlf. 91 586 03 00 Barcelona tlf. 93 488 32 01 • Els talonaris de receptes es demanaran per telèfon</div> </div> Wed, 07 Oct 2020 07:10:31 +0000 Raúl Carmona 475 at https://www.mugeju.es Campaña de vacunació de la grip 2020-2021 https://www.mugeju.es/noticias/2020-10/campana-de-vacunacion-de-la-gripe-2020-2021 <span property="schema:name">Campaña de vacunació de la grip 2020-2021</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-05T10:50:51+00:00">Lun, 05/10/2020 - 12:50</span> Mon, 05 Oct 2020 10:50:51 +0000 ernesto.garrot 473 at https://www.mugeju.es Incorporació al sistema de recepta electrònica de Cantàbria https://www.mugeju.es/noticias/2020-10/incorporacion-al-sistema-de-receta-electronica-de-cantabria <span property="schema:name">Incorporació al sistema de recepta electrònica de Cantàbria</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-01T09:27:19+00:00">Jue, 01/10/2020 - 11:27</span> Thu, 01 Oct 2020 09:27:19 +0000 ernesto.garrot 472 at https://www.mugeju.es Oferix Paradors Tardor 2020 https://www.mugeju.es/noticias/2020-10/oferta-paradores-otono-2020 <span property="schema:name">Oferix Paradors Tardor 2020</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-10-01T08:32:33+00:00">Jue, 01/10/2020 - 10:32</span> Thu, 01 Oct 2020 08:32:33 +0000 Raúl Carmona 471 at https://www.mugeju.es Dia Mundial del Farmacèutic https://www.mugeju.es/node/470 <span>Dia Mundial del Farmacèutic</span> <span><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span>Vie, 25/09/2020 - 14:18</span> <div class="field field--name-field-enllace-campana-institucion field--type-link field--label-above"> <div class="field--label">Enllace campanya institucional</div> <div class="field--ítem"><a href="https://www.portalfarma.com/paginas/default.aspx">https://www.portalfarma.com/paginas/default.aspx</a></div> </div> <div class="field field--name-field-campana-institucional field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Campaña institucional</div> <div class="field--ítem"> <img src="https://www.mugeju.es/sites/default/files/imagenes/institucionales/2020-dia-mundial-farmaceutico.png" width="774" height="460" alt="Dia Mundial del Farmacèutic" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> Fri, 25 Sep 2020 12:18:33 +0000 ernesto.garrot 470 at https://www.mugeju.es Visat de receptes per a mutualistes adscrits a l'I.N.S. S. https://www.mugeju.es/noticias/2020-09/visado-de-recetas-para-mutualistas-adscritos-al-inss <span property="schema:name">Visat de receptes per a mutualistes adscrits a l'I.N.S. S.</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-09-24T11:04:23+00:00">Jue, 24/09/2020 - 13:04</span> Thu, 24 Sep 2020 11:04:23 +0000 Raúl Carmona 469 at https://www.mugeju.es Recepta electrònica https://www.mugeju.es/receta-electronica <span property="schema:name">Recepta electrònica</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-09-24T10:00:00+00:00">Jue, 24/09/2020 - 12:00</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--ítem"><p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">RECEPTA ELECTRÒNICA</span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Els sistemes electrònics de prescripció estan ideats per a facilitar el treball diari del facultatiu, el control de l'administració, així com  l'efectivitat dels drets dels pacients com a tals i per la seua condició de consumidors del SNS. Com diu l'Exposició de Motius del Reial decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, <b>la llei considera necessari que el finançament selectiu i no indiscriminada de medicaments es realitze en funció de la utilitat terapèutica dels mateixos i de la seua necessitat per a millorar la salut dels ciutadans, i exigix per tant que el seu ús siga racional</b>.</span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">La recepta electrònica és un salt qualitatiu per a garantir la racionalitat d'ús i els seus avantatges es poden resumir en:</span></span></p> <ul><li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Facilitar el seguiment de l'historial farmacoterapéutico</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Facilitar el treball del professional prescriptor.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Accessibilitat del pacient als seus tractaments.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Disminució d'afluència en consultes.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Seguiment o control dels tractaments pautats.</span></span></li> </ul><p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">El sistema, en suma, posseïx grans avantatges per al mutualista, a saber: agilitat, transparència del prescrit i dels visats que siguen necessaris, i interoperabilitat, Com a trassumpte d'aquests avantatges, l'administració, compta amb majors facultats i facilitats de control, i reduïx errors en l'execució del procés.,</span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Durant l'estat d'alarma i amb l'objecte de disminuir la mobilitat dels pacients que necessiten receptes als centres de salut de cadascuna de les Comunitats Autònomes, MUGEJU va començar va accelerar els treballs per a incorporar als mutualistes adscrits als diferents Servicis Públics de Salut en els sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes (CC.AA.). En algunes d'elles s'ha produït una integració completa en aquests sistemes, mentre que en uns altres s'han implementat sistemes provisionals d'integració dels mutualistes, mentre seguisca vigent l'actual crisi sanitària.</span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Actualment, s'ha produït una integració completa dels mutualistes adscrits als següents Servicis de Salut per a fer ús del sistema de recepta electrònica en les respectives CC.AA.:</span></span></p> <ul><li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Valencià de Salut: a partir del 27 de març de 2020</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Madrileny de Salut: a partir del 4 d'abril de 2020</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Basc de Salut: a partir del 16 d'abril de 2020</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Català de Salut: a partir del 20 d'abril de 2020.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Andalús de Salut: a partir del 21 de maig.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici De La Rioja de Salut: a partir del 27 de juliol de 2020.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Aragonés de Salut: a partir de el  7 de setembre.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Càntabre de Salut: a partir de l'1 d'octubre.</span></span></li> </ul><p style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Així mateix, durant l'estat d'alarma, es van adoptar solucions provisionals alternatives amb diverses Comunitats Autònomes, i que s'han mantingut mentre continue la crisi sanitària o fins a la total incorporació dels mutualistes en els sistemes de receptes electròniques de  estes CC.AA. En este cas, es troben els següents Servicis Públics de Salut:</span></span></p> <ul><li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici de Salut dels Illes Balears: a partir del 6 d'abril de 2020</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Murcià de Salut: a partir del 24 d'abril de 2020.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Canari de Salut: a partir del 27 d'abril de 2020.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Gallego de Salut: a partir del dia 1 d'abril de 2020</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici de Salut de Castella i Lleó: a partir del 9 d'abril de 2020.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici de Salut de Castella-la Manxa: a partir de 19 de maig.</span></span></li> </ul><p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Sense ser un sistema permanent, sinó lligat a la crisi sanitària, en totes elles es garantia que el mutualista realitza l'aportació econòmica que li correspon segons medicament en l'àmbit MUGEJU. </span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Castella i Lleó va posar en marxa el 9 d'abril una solució amb la qual s'evita que el mutualista acudisca al metge, encara que és mixta, els mutualistes tindran accés a les receptes a través del mateix procediment que els usuaris de SACYL no inclosos en recepta electrònica: sol·licitar cita (per telèfon, APP mòbil o internet) amb el metge d'atenció primària. Des del centre de salut es contactarà amb el pacient telefònicament indicant-li la forma d'obtindre les receptes en paper. Estes receptes en paper seran RECEPTES DEL SACYL, i amb elles el mutualista es dirigirà a l'oficina de farmàcia.</span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Es tracta de sistemes de prescripció no presencial que, com es deia, arbitra cada comunitat en col·laboració amb MUGEJU, respectant uns mínims quant a la constància de la prescripció, dispensació i facturació. Permeten que l'o la mutualista, després de contacte telefònic o telemàtic, puga adquirir el medicament o producte en la farmàcia.</span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Els mutualistes adscrits a estos Servicis de Salut, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en estes CC.AA., proveïts de la seua Targeta Sanitària Individual, perquè els dispensen els productes farmacèutics prescrits en el sistema de recepta electrònica, podent d'esta manera obtindre els seus productes farmacèutics en les mateixes condicions econòmiques que amb l'anterior sistema de recepta en paper de MUGEJU.</span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif""><b>VISAT DE RECEPTES PER A MUTUALISTES ADSCRITS A l'I.N.S. S.</b></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-right:57px"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">S'informa que el visat de receptes per als mutualistes adscrits a l'I.N.S. S., en les CC.AA. que es relacionen a continuació, ho fa directament el Servici Públic De Salut corresponent:</span></span></p> <ul><li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Valencià de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Madrileny de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Basc de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Català de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Andalús de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici De La Rioja de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici de Salut dels Illes Balears.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Murcià de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Canari de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Aragonés de Salut.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici de Salut de Castella i Lleó.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici de Salut de Castella-la Manxa.</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Aragonés de Salut</span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-right: 57px;"><span style="font-size:10pt"><span style="font-family:"Arial","sans-serif"">Servici Càntabre de Salut</span></span></li> </ul></div> <div class="field field--name-field-ocultar-titule-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titule arxius</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--ítem">On</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--ítem"> <img src="https://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/icono_receta_electronica.png" width="181" height="171" alt="Informació Recepta electrònica" title="Recepta electrònica" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interés</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informe field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informe</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> Thu, 24 Sep 2020 10:00:00 +0000 ernesto.garrot 465 at https://www.mugeju.es Publicada la Memòria Anual del 2019 https://www.mugeju.es/noticias/2020-09/publicada-la-memoria-anual-del-2019 <span property="schema:name">Publicada la Memòria Anual del 2019</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-09-10T07:52:35+00:00">Jue, 10/09/2020 - 09:52</span> Thu, 10 Sep 2020 07:52:35 +0000 ernesto.garrot 468 at https://www.mugeju.es