Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Mutualitat General Judicial https://www.mugeju.es/ és Nova oficina d'atenció al públic a Madrid (C/ Fuencarral 45, 6ª planta) https://www.mugeju.es/noticias/2022-03/nueva-oficina-de-atencion-al-publico-en-madrid <span property="schema:name">Nova oficina d'atenció al públic a Madrid (C/ Fuencarral 45, 6ª planta) </span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-03-18T13:56:58+00:00">Vie, 18/03/2022 - 14:56</span> Fri, 18 Mar 2022 13:56:58 +0000 Raúl Carmona 577 at https://www.mugeju.es Serveis per al mutualista a la seu electrònica https://www.mugeju.es/servicios-para-el-mutualista-en-la-sede-electronica <span>Serveis per al mutualista a la seu electrònica</span> <span><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6890" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Ernesto Poves Valdés</span></span> <span>Lun, 22/11/2021 - 16:55</span> <div class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--ítem"><p>Els mutualistes poden sol·licitar per Internet</p> <ul><li><strong><a href="https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestacion-farmaceutica/talonarios-de-recetas" title="Sol·licitar talonari de receptes">Talonaris de receptes</a></strong></li> <li><strong><a href="https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestaciones-complementarias-dentarias" title="Sol·licitar prestacions complementàries">Prestacions complementàries: oculars, dentarias, pròtesis, etc. </a></strong></li> <li><strong><a href="https://www.mugeju.es/prestaciones/prestaciones-sanitarias/prestaciones-sanitarias/eleccion-de-asistencia-sanitaria" title="Sol·licitar canvi d'entitat mèdica">Canvi d'entitat mèdica</a></strong> (durant el mes de gener)</li> <li>Prestacions sanitàries i econòmiques</li> <li>Altres serveis al mutualista</li> </ul><p>Cada sol·licitud inclou una anotació en el registre d'entrada de MUGEJU, permet realitzar un seguiment de la sol·licitud, i permet rebre un correu quan es resolgui la sol·licitud.</p> <p>Per enviar una sol·licitud, necessitarà utilitzar o un certificat electrònic emès al seu nom o unes claus d'accés que hagi obtingut per a la plataforma CLAU (veure <strong><a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF6" title="Més informació sobre els requisits d'accés">més informació</a></strong>).</p> <p>Alguns tràmits requereixen que ferm electrònicament la sol·licitud, pel que necessitarà un certificat electrònic emès al seu nom i tenir instal·lat en el seu ordinador el programa AutoFirma (veure <strong><a href="https://www.mugeju.es/faqs-tramitacion-electronica#PMF17" title="Més informació sobre la signatura de sol·licituds">més informació</a></strong>).</p> </div> Mon, 22 Nov 2021 15:55:04 +0000 Ernesto Poves Valdés 540 at https://www.mugeju.es Programa de vacunació: informació de les Comunitats Autònomes https://www.mugeju.es/noticias/2021-05/programa-de-vacunacion-informacion-de-las-comunidades-autonomas <span property="schema:name">Programa de vacunació: informació de les Comunitats Autònomes</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-17T09:43:14+00:00">Lun, 17/05/2021 - 11:43</span> Mon, 17 May 2021 09:43:14 +0000 MGUERRA 522 at https://www.mugeju.es PROGRAMA DE VACUNACIÓ: INFORMACIÓ DE LES CC.AA https://www.mugeju.es/programa-de-vacunacion-informacion-de-las-ccaa <span property="schema:name">PROGRAMA DE VACUNACIÓ: INFORMACIÓ DE LES CC.AA</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-05-17T08:28:08+00:00">Lun, 17/05/2021 - 10:28</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--ítem"><p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">A continuació, trobi la informació específica a les pàgines web oficials de cada Comunitat o Ciutat Autònoma. Tret que hagi habilitat un telèfon específic, no cridi als serveis públics de salut i esperi la seva cita quan li correspongui o obtingui-la de la manera que li indiquin:</p> <h3 style="margin-top: 3px;">ANDALUSIA (Premi en el següent <a href="https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias/areas/salud-vida/vacunas/paginas/covid19.html">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">S'han afegit les dades dels nostres mutualistes, tant d'opció pública com a concert privat, al seu Sistema d'Informació i ens indiquen que els mutualistes poden:</p> <ol><li> Consultar o actualitzar les seves dades de contacte a través de la WEB ClicSalud+, mitjançant Certificat digital, DNI o <a>Cl@ve</a><. /li> <li>En cas de no tenir aquests sistemes d'identificació poden sol·licitar la consulta o el canvi de dades als Centres de Salut.</li> <li> La sol·licitud de canvi de dades també podrà ser efectuada per mitjà de sol·licitud presentada en registre.</li> </ol><p>És important que els mutualistes confirmin la seva informació de contacte perquè puguin ser cridats correctament a la campanya de vacunació.</p> <p>A continuació us deixem més informació prement en el següent <a href="https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/informacion-para-mutualistas-y-vacunacion-covid-19">enllaç</a><. /p> <p>Actualment, la sol·licitud de cita per a vacunació Covid-19 s'habilita per a totes les persones majors de 68 anys amb independència que tinguin assegurament públic o privat.</p> <p>L'única condició és que estiguin registrades en la Base de dades de persones usuàries en el Sistema Sanitari Públic d'Andalusia, en cas de no estar registrat contacti amb el Servei d'Atenció al Mutualista de la Mutualitat General Judicial o a la seva Delegació Provincial.</p> <p>S'oferirà cita per a Vacunació Covid-19 a totes les persones que a cada moment tinguin habilitada la sol·licitud de cita:</p> <ul><li>Accedint a la pàgina d'href="https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/clicsalud/pages/portada.jsf?caducada=1" <title="Accedir a ClicSalud+">ClicSalud+ </a></li> <li>Via telefònica al servei de Salut Respon: 955 54 50 60</li> </ul><p>Per a més informació premi en est <a href="https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/archivo-comunicado/como-obtener-cita-de-vacunacion-covid-19-para-personas-mutualistas-y-con-aseguramiento-privado">enllaç </a></p> <p>La Mutualitat manté una comunicació permanent amb la Comunitat d'Andalusia i se li remet mensualment dades de les altes, baixes i modificacions que s'hagin pogut produir en els nostres mutualistes.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">ARAGÓ (Premi en el següent <a href="https://www.aragon.es/-/vacunaciones#anchor1">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Els mutualistes de 80 i més anys seran citats directament per salut pública i han d'esperar la seva cita. Al contrari, la resta dels mutualistes de concertada, és a dir, tots els nascuts en 1942 i anys posteriors, han d'obtenir cita, i per a això necessiten l'anomenat codi CIA-AR, que és el seu codi d'identificació en Salut Pública.</p> <p>La Mutualitat en coordinació amb el Servei de Salut d'Aragó ha realitzat una sèrie d'actuacions per procedir a incloure aquest codi en el seu Sistema d'informació i que pugui ser consultat.</p> <p>Per a això hem publicat un nou servei a la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat privada puguin consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat CIA per la Comunitat d'Aragó).</p> <p>Es pot accedir a aquest servei de la Mutualitat prement en el següent <a href="https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip">enllaç</a><: /p> <p>El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.</p> <p>La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista a l'apartat de “Dades Personals” sota el nom de CIP Autonòmic.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">PRINCIPAT D'ASTÚRIES (Premi en el següent <a href="https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/programa-de-vacunacion-covid-19">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Amb data 23 de març el Govern d'Astúries anuncia que el SESPA iniciarà a l'abril la citació automàtica per via telefònica per immunitzar a les persones de menys de 80 anys,</p> <p>Per part de MUGEJU, s'han enviat les dades d'identitat i contacte quan els ha sol·licitat el SESPA, de tal forma, el 23 de Març es van remetre les dades de mutualistes de concertada entre 70 i 79 anys, i el 5 d'abril les dades de mutualistes de concertada amb 65-56 anys d'edat.</p> <p>El 21 d'Abril es va remetre el total del col·lectiu de mutualistes i es va a realitzar en propers dies una actualització de dades de contacte.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">ILLES BALEARS (Premi en el següent <a href="https://www.caib.es/sites/vacunacions/es/informacio_vacuna_covid-19/">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;"><a href="https://twitter.com/goib/status/1362771564249366529/photo/1" title="En aquest enllaç a la xarxa social Twitter">En aquest enllaç a la xarxa social Twitter</a> pot veure l'últim contingut d'actualitat publicat pel Govern de Balears, amb un esquema del pla de vacunació.</p> <p>Per veure més informació pot consultar a la web de vacunació balear o cridar al telèfon de consultes ciutadanes, que és el 971 211 999. Pròximament s'engegarà un sistema de cita prèvia telemàtica destinat a facilitar la vacunació per Covid 19, per a població menor a 65 anys.</p> <p>La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">CANÀRIES (Premi en el següent <a href="https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidogenerico.jsp?iddocument=c6332147-5728-11eb-8a2c-c902a217e6a5&idCarpeta=i01092c2-7d66-11ea-871d-cb574c2473a4">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Des de la Mutualitat General Judicial s'han realitzat diversos enviaments a aquesta Comunitat Autònoma des del 10 de Març. En dies anteriors s'han remès els trams de mutualistes de 79 a 60 anys per actualitzar les dades de contacte.</p> <p>El 29 d'Abril se'ns informa que es va a procedir a fer una crida a tota la població, major de 72 anys d'edat, incloent a tots els afiliats d'aquesta Mutualitat General Judicial.</p> <p>Si es troba en aquesta situació i no contacten amb Vostè en els propers dies poden cridar i sol·licitar cita en els telèfons:</p> <ul><li>012</li> <li>922 470 012</li> <li>928 301 012</li> </ul><p>Per a més informació premi en el següent <a href="https://www.mugeju.es/noticias/2021-04/ultima-hora-vacunacion-canarias">enllaç</a><. /p> <h3 style="margin-top: 3px;">CANTÀBRIA (Premi en el següent <a href="https://www.scsalud.es/web/scs/coronavirus-ciudadanos">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Les incidències en les citacions poden comunicar-se en el formulari que apareix prement en el següent <a href="https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas">enllaç</a><a href="https://www.scsalud.es/coronavirus-vacunas" title="en aquest enllaç,">,</a> en el qual poden veure's igualment els diferents grups de vacunació.</p> <p>En propers dies es va a remetre els trams de mutualistes de 79 a 60 anys per actualitzar les dades de contacte.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">CASTELLA-LA MANXA (Premi en el següent <a href="https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/preguntas-frecuentes-sobre-el-coronavirus-covid-19/campa%C3%B1a-vacunacion">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-top: 13px; margin-bottom: 13px;">Per a més informació ens proporcionen el següent telèfon de contacte:</p> <ul><li>Telèfon: 925 24 83 67</li> <li>Adreça de correu electrònic: <a href="mailto:dgsp.vacunas@jccm.es">dgsp.vacunas@jccm.es</a> <. /li> </ul><p>La Mutualitat General Judicial està en constant comunicació amb la Conselleria de Salut de Castella-la Manxa, facilitant el llistat dels nostres mutualistes en temps i la forma requerida (s'ha remès a Castella-la Manxa tota la informació de tot el nostre col·lectiu major de 16 anys), així com esmenat la informació de contacte d'aquells mutualistes que no podien ser localitzats amb la informació remesa.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">CASTELLA I LLEÓ (Premi en el següent <a href="https://www.saludcastillayleon.es/aulapacientes/es/informacion-nuevo-coronavirus-covid-19/vacunacion-frente-covid-19/estrategia-vacunacion-covid-19-espana">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Els mutualistes seran citats en tot cas pels serveis públics de salut (SACYL).</p> <p>Salut de Castella i Lleó ha habilitat un número de telèfon general per a resolució de dubtes sobre vacunació Covid i informa que els mutualistes podran descarregar-se el seu certificat de vacunació. Per a més informació premi en el següent <a href="https://www.muface.es/muface_home/mis-servicios/informaci-n-ccaa-vacuna-covid/subp-gina-castilla-y-le-n-vacuna-auton-mica0.html">enllaç</a><. /p> <p>La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">CATALUNYA (Premi en el següent <a href="https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania/">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">El Servei de Salut de la Generalitat ha establert un sistema de citació automàtica. Pot accedir al mateix prement en el següent <a href="https://vacunacovid.catsalut.gencat.cat/inici?qtoken=b63ff7f6-e4e4-418e-92db-89b6a55d46ef">enllaç</a><. /p> <p>La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 9 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes de Catalunya són remesos regularment cada mes.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">COMUNITAT VALENCIANA (Premi en el següent <a href="http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/faq-ciudadania">enllaç</a><) /h3> <p>En coordinació amb la seva Mutualitat, el Nº SIP està sent enviat per la Generalitat Valenciana (GVA) a tots els mutualistes d'entitat concertada, per SMS.</p> <p>Respecte a l'ús del SIP a la Comunitat Valenciana, ha de saber que:</p> <ul><li> <p>No canvia gens quan la seva assistència sanitària, pública o privada.</p> </li> <li> <p>Serà necessari per a qualsevol prestació associada a la Pandèmia COVID19 a la xarxa Sanitària pública.  </p> </li> <li> <p>No altera la planificació de la vacuna ni significa que la seva vacunació sigui imminent.</p> </li> <li> <p>Si ja tenia un nº SIP assignat, segueix sent vàlid.</p> </li> </ul><p>De forma paral·lela, la Mutualitat General Judicial ha inclòs aquest codi en el seu Sistema d'Informació i  ha publicat un nou servei a la nostra Seu electrònica perquè els mutualistes amb entitat concertada privada puguin consultar el seu codi identificatiu personal autonòmic (denominat SIP per la Comunitat Valenciana).</p> <p>Es pot accedir a aquest servei de la Mutualitat prement en el següent <a href="https://sedemugeju.gob.es/serviciossede/faces/login.xhtml?operation=obtener_sip">enllaç</a><. /p> <p>El servei ho poden usar tant mutualistes titulars, com els beneficiaris majors d'edat, identificant-se amb el seu DNI i el seu nombre d'afiliació a MUGEJU. Els mutualistes beneficiaris que no disposin de DNI podran obtenir el codi mitjançant la consulta del mutualista titular del que depenen.</p> <p>La informació també serà visible a través del Portal del Mutualista a l'apartat de “Dades Personals” sota el nom de CIP Autonòmic.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">EXTREMADURA (Premi en el següent <a href="https://saludextremadura.ses.es/web/">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 10 de Març. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat Autònoma.</p> <p>Per a més informació sobre les novetats sobre vacunació i garbellat premi en el següent <a href="https://www.muface.es/muface_home/mis-servicios/informaci-n-ccaa-vacuna-covid/subp-gina-extremadura-vacuna-auton-mica1.html">enllaç</a><. /p> <h3 style="margin-top: 3px;">GALÍCIA (Premi en el següent <a href="https://www.sergas.es/saude-publica/programa%20Galego%20de%20Vacinaci%C3%B3n%20(PGV)?idioma=és">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;"><a href="https://www.xunta.gal/notes-de-premsa/-/nova/55557/xunta-inicia-mana-area-compostela-vacinacion-fronte-covid-maiores-80-anus-que" title="Vegi aquí una nota de premsa oficial c">Vegi aquí una nota de premsa oficial c</a>on novetats sobre campanya de vacunació a majors de 80 anys. Així mateix, <a href="https://www.xunta.gal/notes-de-premsa/-/nova/56454/xunta-reprèn-mercores-administracion-vacina-astrazeneca" title="entri en aquest enllaç ">entri en aquest enllaç </a>per veure nota de premsa sobre represa de vacunació amb AstraZeneca i extensió a persones de fins a 65 anys. S'ha anunciat el 5 d'abril que a partir del 6 d'abril s'aborda el grup de persones nascudes entre 1942 i 1946.</p> <p>Les dades dels mutualistes van ser remesos per primera vegada el 12 de febrer, amb diverses actualitzacions posteriors. L'avanç de la vacunació de persones majors és desigual segons zones, esperin la seva cita, per favor.</p> <p>El Servei de Salut ha habilitat uns telèfons a través dels quals es poden plantejar incidències per corregir errors en les dades personals o completar els que poguessin faltar.</p> <p>Els nombres són</p> <ul><li>881 54 29 10</li> <li>881 54 29 11</li> </ul><p>AVISO PER A PERSONES DE 80 O MÉS ANYS</p> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">La Xunta de Galícia ha anunciat el 7 d'abril que hi ha un telèfon al que han de cridar les persones de 80 o més anys que encara no han estat citades. Cridin i gestionin la seva cita:</p> <ul><li>881 00 20 21</li> </ul><h3 style="margin-top: 3px;">LA RIOJA (Premi en el següent <a href="https://www.riojasalud.es/">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 15 de Gener. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat Autònoma que ha consistit en la seva majoria en actualització de dades de contacte.</p> <p>Per veure l'actualitat oficial sobre vacunació de majors de 80 anys premi en el següent <a href="https://www.riojasalud.es/institucion/actualidad/2021/2/la-vacunacion-frente-al-covid-19-a-mayores-de-80-anos-comienza-hoy-en-el-polideportivo-de-villamediana-de-iregua" title="ENLLAÇ.">enllaç.</a></p> <h3 style="margin-top: 3px;">MADRID (Premi en el següent <a href="https://www.comunitat.madrid/serveis/salut/vacunacion-front-coronavirus-comunitat-madrid">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">El 17 de febrer s'anuncia el començament de vacunació de persones de 80 anys i poden veure la informació prement en el següent <a href="https://www.mugeju.es/noticias/2021-03/novedades-vacunacion-covid-19-comunidad-de-madrid" title=" ENLLACI">enllaç</a></p> <p>Recordem que s'ha habilitat un telèfon d'informació sobre vacunació, a la disposició de tot el col·lectiu mutualista de la Comunitat de Madrid: 900 102 112.</p> <p>La Mutualitat manté una comunicació permanent amb la Comunitat de Madrid i se li remet mensualment dades de les altes, baixes i modificacions que s'hagin pogut produir en els nostres mutualistes.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">MÚRCIA (Premi en el següent <a href="http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=473684&idsec=6694">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Segons nota de premsa oficial de 12 de febrer, el 16 de febrer comença la vacunació de persones majors de 80 anys a Cartagena.</p> <p>La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació l'11 de Desembre de 2020. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.</p> <p>La informació més completa de la Regió de Múrcia sobre el procés pot seguir-la prement en el següent <a href="http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=473684&idsec=6694" title="ENLLAÇ.">enllaç.</a></p> <h3 style="margin-top: 3px;">NAVARRA (Premi al següent enllaç)</h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">El 25 de febrer Navarra anuncia que a partir de l'1 de març comença la campanya de vacunació en majors de 80 anys, començant el dia 2 de març amb les persones de més de 90 anys. El 23 de març anuncia el Govern navarrès que reprèn la vacunació amb Astrazeneca a col·lectius essencials i l'amplia a persones de fins a 65 anys.</p> <p>La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 13 de Gener. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">PAÍS BASC (Premi en el següent <a href="https://www.euskadi.eus/boví-front-a-la-covid-19/web01-a3korona/és/">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 26 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.</p> <p>El 23 de març Osakidetza informa que reprenen el 24 de març la vacunació amb ASTRAZENECA</p> <p>Així mateix, s'explica el procés de cita per a tots els grups d'edat, incloent el de fins a 65 anys, prement en el següent <a href="https://www.irekia.euskadi.eus/mobile/és/news/67969-mes-100-000-persones-han-rebut-segona-dosi-euskadi">enllaç.</a></p> <h3 style="margin-top: 3px;">CEUTA (Premi en el següent <a href="https://www.ceuta.es/ceuta/">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">La Mutualitat General Judicial va gestionar el primer enviament d'informació el 19 de Febrer. Les dades del col·lectiu de mutualistes són remesos a demanda de la Comunitat.</p> <p>Si no ha estat citat i té 80 o més anys, entri a l'enllaç i posi's en contacte pels mitjans que indica el Govern de Ceuta. Actualment es vacuna a persones d'entre 70 i 79 anys.</p> <p>El telèfon de contacte és el 900720692, per a mutualistes que han sofert alguna incidència per a la seva localització.</p> <h3 style="margin-top: 3px;">MELILLA (Premi en el següent <a href="https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_ldes_d1_v1.jsp&codbusqueda=442&language=és&codResi=1&codMenuPN=601&codMenuSN=2&codMenuTN=154&codMenu=319&layout=contenidor.jsp">enllaç</a><) /h3> <p style="text-align: justify; margin-bottom: 10px;">Amb data de16 d'abril, es va fer la crida a vacunació de les persones entre 69-60 anys d'edat. Amb data 28 d'abril, el govern de Melilla ha disposat un telèfon al que han de cridar totes les persones de 60 i més anys que encara no han estat vacunades, el 952699261.</p> <p>El govern de Melilla ens comunica que aquesta última crida va a ser difós per mitjans de premsa, ràdio, webs… Des de la Mutualitat, en el mateix dia, s'ha contactat amb les persones que teníem constància que no havien pogut acudir a la seva cita vacunació perquè estiguin informades.</p> <p>Per a la vacunació a Melilla és obligatori que tot ciutadà ferm un formulari d'acceptació de la vacuna. Els serà lliurat en el lloc de la vacunació o poden portar-ho emplenat descarregant l'imprès en el següent <a href="https://www.melilla.es/melillaportal/contenedor.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&codbusqueda=802&language=és&codResi=1&layout=contenidor.jsp&codAdirecto=446">enllaç</a><. /p> </div> <div class="field field--name-field-etiquetes field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetes</div> <div class="field__ítems"> <div class="field--ítem"><a href="https://www.mugeju.es/taxonomy/term/78" hreflang="és">vacunació</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> Mon, 17 May 2021 08:28:08 +0000 MGUERRA 520 at https://www.mugeju.es Pla de pensions de la Mutualitat General Judicial https://www.mugeju.es/plan-de-pensiones-de-la-mutualidad-general-judicial <span property="schema:name">Pla de pensions de la Mutualitat General Judicial</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6890" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Ernesto Poves Valdés</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-08-10T10:13:41+00:00">Mié, 10/08/2022 - 12:13</span> <div class="field field--name-field-titulo-arxius-associats field--type-cadena field--label-above"> <div class="field--label">Títol arxius associats</div> <div class="field--ítem">Documents:</div> </div> <div class="field field--name-field-arxius-associats field--type-file field--label-above"> <div class="field--label">Arxius associats</div> <div class="field__ítems"> <div class="field--ítem"><span class="file file--acaroni-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" ària-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/plan_pensiones_especificaciones_ppa_mugeju.pdf" type="application/pdf; length=4240525" title="Obrir arxiu en un nova finestra" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Reglament del PLA DE PENSIONS</a></span><span class="file-size">4.04 MB</span></span></div> <div class="field--ítem"><span class="file file--acaroni-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" ària-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/adhesion_designacion_beneficiarios.pdf" type="application/pdf; length=202620" title="Obrir arxiu en un nova finestra" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Formulari per designar beneficiaris</a></span><span class="file-size">197.87 KB</span></span></div> <div class="field--ítem"><span class="file file--acaroni-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" ària-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/aport_voluntarias.pdf" type="application/pdf; length=75816" title="Obrir arxiu en un nova finestra" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Formulari per a aportacions voluntàries</a></span><span class="file-size">74.04 KB</span></span></div> <div class="field--ítem"><span class="file file--acaroni-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" ària-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/movilizacion.pdf" type="application/pdf; length=67799" title="Obrir arxiu en un nova finestra" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Formulari per a mobilització al Pla de pensions</a></span><span class="file-size">66.21 KB</span></span></div> <div class="field--ítem"><span class="file file--acaroni-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" ària-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/datos_plan_pensiones_31122016.pdf" type="application/pdf; length=699215" title="Obrir arxiu en un nova finestra" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Informe (desembre 2016)</a></span><span class="file-size">682.83 KB</span></span></div> <div class="field--ítem"><span class="file file--acaroni-application-pdf file--application-pdf icon-before"><span class="file-icon"><span class="icon glyphicon glyphicon-file text-primary" ària-hidden="true"></span></span><span class="file-link"><a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/plan_pensiones/plan_pensiones_bbva_diciembre_2020.pdf" type="application/pdf; length=405725" title="Obrir arxiu en un nova finestra" target="_blank" data-toggle="tooltip" data-placement="bottom">Informe (desembre 2020)</a></span><span class="file-size">396.22 KB</span></span></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> Wed, 10 Aug 2022 10:13:41 +0000 Ernesto Poves Valdés 598 at https://www.mugeju.es Contacte https://www.mugeju.es/contacto <span property="schema:name">Contacto</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6890" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Ernesto Poves Valdés</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-08-04T09:35:31+00:00">Jue, 04/08/2022 - 11:35</span> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--ítem">Off</div> </div> Thu, 04 Aug 2022 09:35:31 +0000 Ernesto Poves Valdés 595 at https://www.mugeju.es Conveni amb el Col·legi Oficial de Podòlegs https://www.mugeju.es/noticias/2022-07/convenio-con-el-colegio-oficial-de-podologos <span property="schema:name">Conveni amb el Col·legi Oficial de Podòlegs</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6890" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Ernesto Poves Valdés</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-07-28T08:38:03+00:00">Jue, 28/07/2022 - 10:38</span> Thu, 28 Jul 2022 08:38:03 +0000 Ernesto Poves Valdés 593 at https://www.mugeju.es Oferta especial d'estiu de Paradors https://www.mugeju.es/noticias/2022-07/oferta-especial-de-verano-de-paradores <span property="schema:name">Oferta especial d'estiu de Paradors</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-07-04T11:23:53+00:00">Lun, 04/07/2022 - 13:23</span> Mon, 04 Jul 2022 11:23:53 +0000 MGUERRA 592 at https://www.mugeju.es Resolució sobre les vies per a la presentació de sol·licituds de prestacions complementàries https://www.mugeju.es/noticias/2022-06/resolucion-presentacion-solicitudes-prestaciones <span property="schema:name">Resolució sobre les vies per a la presentació de sol·licituds de prestacions complementàries</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-06-23T10:25:23+00:00">Jue, 23/06/2022 - 12:25</span> Thu, 23 Jun 2022 10:25:23 +0000 MGUERRA 591 at https://www.mugeju.es Resolució comissionis de servei anunciades el dia 18 de març de 2022 https://www.mugeju.es/noticias/2022-05/resolucion-comisiones-de-servicio-anunciadas-el-dia-18-de-marzo-de-2022 <span property="schema:name">Resolució comissionis de servei anunciades el dia 18 de març de 2022</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-05-24T09:36:50+00:00">Mar, 24/05/2022 - 11:36</span> Tue, 24 May 2022 09:36:50 +0000 MGUERRA 583 at https://www.mugeju.es