Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
Mutualitat General Judicial https://www.mugeju.es/ és Publicada la Memòria Anual del 2019 https://www.mugeju.es/noticias/2020-09/publicada-la-memoria-anual-del-2019 <span property="schema:name">Publicada la Memòria Anual del 2019</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-09-10T07:52:35+00:00">Jue, 10/09/2020 - 09:52</span> Thu, 10 Sep 2020 07:52:35 +0000 ernesto.garrot 468 at https://www.mugeju.es Incorporació al sistema de recepta electrònica d'Aragó https://www.mugeju.es/noticias/2020-09/incorporacion-al-sistema-de-receta-electronica-de-aragon <span property="schema:name">Incorporació al sistema de recepta electrònica d'Aragó</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-09-01T09:27:19+00:00">Mar, 01/09/2020 - 11:27</span> Tue, 01 Sep 2020 09:27:19 +0000 MGUERRA 467 at https://www.mugeju.es Informació Coronavirus https://www.mugeju.es/informacion-coronavirus <span property="schema:name">Informació Coronavirus</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-08-13T13:28:37+00:00">Jue, 13/08/2020 - 15:28</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify">L'assistència sanitària de la malaltia per infecció per coronavirus COVID-19 està coberta a tots els mutualistes de MUGEJU, tant si estan adscrits als serveis públics de salut de les Comunitats Autònomes o a Entitats Mèdiques privades.</p> <p class="text-align-justify"><o><strong>Què fer si es té símptomes compatibles amb COVID-19?</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Si té símptomes compatibles amb una infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada que cursa amb febre, tos o sensació de falta d'aire, mal de coll, pèrdua d'olfacte, pèrdua del gust, etc, hagi tingut o no contacte amb persones que han estat diagnosticades de COVID-19, romangui a la seva casa, aïlli's al seu domicili, no es desplaci a un servei d'urgències i:</p> <ul><li class="text-align-justify">Si està adscrit al servei públic de salut de la Comunitat autònoma, posi's en contacte amb els telèfons habilitats per la Comunitat autònoma i segueixi les seves instruccions. (Veure telèfons més a baix).</li> <li class="text-align-justify">Si està adscrit a una Entitat Medica privada, posi's en contacte amb el telèfon del Centre de coordinació d'urgències de la seva entitat Mèdica, perquè avaluïn la seva situació, practiquin les proves de detecció del coronavirus que procedeixin i facin el seguiment de la seva situació. (Veure telèfons més a baix).</li> </ul><p class="text-align-justify"><o><strong>Què fer si no té símptomes compatibles amb COVID-19, però ha estat en contacte estret amb una persona diagnosticada de COVID-19?</strong></o></p> <p class="text-align-justify">S'entenc per “contacte estret” qualsevol persona conviviente o que proporciona cures o que té contactes físics amb un cas diagnosticat de COVID-19; qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas diagnosticat de COVID-19, a una distància menor de dos metros i durant més de 15 minuts; qualsevol persona situada en un radi de dos seients al voltant d'un cas diagnosticat de COVID-19, en un avió, tren, o un altre mitjà de transport.</p> <p class="text-align-justify">La cerca i identificació dels contactes estrets correspon als serveis de Salut Pública de les Comunitats Autònomes. Quan a Salut Pública un metge notifica el diagnòstic d'un cas de COVID-19, s'engega un procés de cerca i identificació de contactes estrets, per la qual cosa serà Salut Pública de la seva Comunitat Autònoma la que es posarà en contacte amb vostè independentment de la seva adscripció al Servei públic de salut o a Entitat Mèdica privada, per determinar les mesures i les proves a realitzar segons els protocols establerts per la Comunitat Autònoma.</p> <p class="text-align-justify"><o><strong>Quins són els criteris per a la realització i cobertura de test disgnósticos de SARS-CoV-2 en casos sospitosos en mutualistes adscrits a entitats mèdiques?</strong></o></p> <p class="text-align-justify">Les Entitats Mèdiques concertades amb MUGEJU (EEMM) han de garantir en tots els nivells d'assistència, i de forma especial en atenció primària, la detecció precoç de qualsevol cas que pugui tenir infecció activa i que, per tant, pugui transmetre la malaltia. <strong>Per a això les EEMM han de realitzar una PCR o una altra tècnica de diagnòstic molecular que es consideri adequada en les primeres 24 hores a tot cas sospitós d'infecció</strong>.</p> <p class="text-align-justify">En tot cas, els mutualistes que requereixin assistència han de posar-se en contacte amb la seva Entitat per obtenir, si escau la prescripció de la prova. <strong>MUGEJU no autoritza ni proporciona les proves de COVID-19 (PCR) ni les proves de detecció d'anticossos.</strong></p> <p class="text-align-justify">Pot descarregar el document amb tots els criteris per a la realització dels tests punxant en el següent <a href="https://www.mugeju.es/sites/default/files/archivos/asistencia_sanitaria/criterios_tests_covid.pdf" target="_blank" title="Criteris per a la realització de tests de COVID per a mutualistes adscrits a Entitats Mèdiques">enllaç</a><. /p> <p><strong>Telèfons dels Serveis Públics de Salut de les Comunitats Autònomes:</strong></p> <table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"><thead><tr><th scope="col"><strong><b>Comunitat Autònoma</b></strong></th> <th scope="col"><strong><b>Telèfon d'informació</b></strong></th> </tr></thead><tbody><tr><td>Andalusia</td> <td>955.545.060</td> </tr><tr><td>Aragó</td> <td>976.696.382</td> </tr><tr><td>Astúries</td> <td>900.878.232 / 984.100.400 / 112</td> </tr><tr><td>Canàries</td> <td>900.112.061</td> </tr><tr><td>Cantàbria</td> <td>900.612.112</td> </tr><tr><td>Castella-la Manxa</td> <td>900.122.112</td> </tr><tr><td>Castella León</td> <td>900.222.000</td> </tr><tr><td>Catalunya</td> <td>061</td> </tr><tr><td>Ceuta</td> <td>900.720.692</td> </tr><tr><td>C.Madrid</td> <td>900.102.112</td> </tr><tr><td>C.Valenciana</td> <td>900.300.555</td> </tr><tr><td>Extremadura</td> <td>112</td> </tr><tr><td>Galícia</td> <td>900.400.116</td> </tr><tr><td>Illes Balears</td> <td>061</td> </tr><tr><td>La Rioja</td> <td>941.298.333</td> </tr><tr><td>Melilla</td> <td>112</td> </tr><tr><td>Múrcia</td> <td>900.121.212</td> </tr><tr><td>Navarra</td> <td>948.290.290</td> </tr><tr><td>País Basc</td> <td>900.203.050</td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><strong>Telèfons de les entitats mèdiques privades:</strong></p> <table align="center" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"><thead><tr><th scope="col"><strong><b> </b></strong></th> <th scope="col"><strong><b>Telèfon d'urgències</b></strong></th> <th scope="col"><strong><b>Telèfon d'informació</b></strong></th> <th scope="col"><strong><b>Pàgina WEB.</b></strong></th> </tr></thead><tbody><tr><td>ASISA</td> <td>900.900.118</td> <td>902.010.010</td> <td><a href="http://www.asisa.es">www.asisa.es</a></td> </tr><tr><td>CASER</td> <td>900.342.234</td> <td>901.332.233</td> <td><a href="http://www.caser.es">www.caser.es</a></td> </tr><tr><td>DKV</td> <td>900.300.799</td> <td>902.499.600</td> <td><a href="http://www.dkvseguros.com/mugeju">www.dkvseguros.com/mugeju</a></td> </tr><tr><td>MAPFRE</td> <td>900.122.122</td> <td>902.204.060</td> <td><a href="http://www.mapfre.com/salud">www.mapfre.com/salud</a></td> </tr><tr><td>NOVA MÚTUA SANITÀRIA</td> <td>800.654.365</td> <td>91.290.8075</td> <td><a href="http://www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju">www.nuevamutuasanitaria.es/mugeju</a></td> </tr><tr><td>SANITAS</td> <td>900.842.025</td> <td>902.500.742</td> <td><a href="http://www.sanitas.es/mugeju">www.sanitas.es/mugeju</a></td> </tr><tr><td>SEGURCAIXA-ADESLAS</td> <td>900.322.237</td> <td>902.200.200</td> <td><a href="http://www.adeslas.es">www.adeslas.es</a></td> </tr></tbody></table><p class="text-align-justify"> </p> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="https://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/covid19.png" width="171" height="168" alt="Informació sobre el coronavirus" title="Informació sobre el coronavirus" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Thu, 13 Aug 2020 13:28:37 +0000 ernesto.garrot 466 at https://www.mugeju.es Recepta electrònica https://www.mugeju.es/receta-electronica <span property="schema:name">Recepta electrònica</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-08-10T09:37:59+00:00">Lun, 10/08/2020 - 11:37</span> <div property="schema:text" class="field field--name-bodi field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify">Els sistemes electrònics de prescripció estan ideats per facilitar el treball diari del facultatiu, el control de l'administració, així com  l'efectivitat dels drets dels pacients com a tals i per la seva condició de consumidors del SNS. Com diu l'Exposició de Motius del Reial decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, <strong>la llei considera necessari que el finançament selectiu i no indiscriminada de medicaments es realitzi en funció de la utilitat terapèutica dels mateixos i de la seva necessitat per millorar la salut dels ciutadans, i exigeix per tant que el seu ús sigui racional</strong>.</p> <p class="text-align-justify">La recepta electrònica és un salt qualitatiu per garantir la racionalitat d'ús i els seus avantatges es poden resumir en:</p> <ul><li>Facilitar el seguiment de l'historial farmacoterapéutico</li> <li>Facilitar el treball del professional prescriptor.</li> <li>Accessibilitat del pacient als seus tractaments.</li> <li>Disminució d'afluència en consultes.</li> <li>Seguiment o control dels tractaments pautats.</li> </ul><p class="text-align-justify">El sistema, en suma, posseeix grans avantatges per al mutualista, a saber: agilitat, transparència del prescrit i dels visats que siguin necessaris, i interoperabilitat, Com a trassumpte d'aquests avantatges, l'administració,compta amb majors facultats i facilitats de control, i redueix errors en l'execució del procés.,</p> <p class="text-align-justify">Durant l'estat d'alarma i amb l'objecte de disminuir la mobilitat dels pacients que necessitin receptes als centres de salut de cadascuna de les Comunitats Autònomes, MUGEJU va començar va accelerar els treballs per incorporar als mutualistes adscrits als diferents Serveis Públics de Salut en els sistemes de recepta electrònica de les diferents Comunitats Autònomes (CC.AA.). En algunes d'elles s'ha produït una integració completa en aquests sistemes, mentre que en uns altres s'han implementat sistemes provisionals d'integració dels mutualistes, mentre segueixi vigent l'actual crisi sanitària.</p> <p class="text-align-justify">Actualment, s'ha produït una integració completa dels mutualistes adscrits als següents Serveis de Salut per fer ús del sistema de recepta electrònica en les respectives CC.AA.:</p> <ul><li>Servei Valencià de Salut: a partir del 27 de març de 2020</li> <li>Servei Madrileny de Salut: a partir del 4 d'abril de 2020</li> <li>Servei Basc de Salut: a partir del 16 d'abril de 2020</li> <li>Servei Català de Salut: a partir del 20 d'abril de 2020.</li> <li>Servei Andalús de Salut: a partir del 21 de maig.</li> <li>Servei De La Rioja de Salut: a partir del 27 de juliol de 2020.</li> </ul><p class="text-align-justify">Durant l'estat d'alarma decretat en ocasió de la crisi sanitària internacional provocada per la propagació del COVID-19, es van adoptar solucions provisionals alternatives amb diverses Comunitats Autònomes, i que s'han mantingut mentre continuï la crisi sanitària o fins a la total incorporació dels mutualistes en els sistemes de receptes electròniques de  aquestes CC.AA. En aquest cas, es troben els següents:</p> <ul><li>Servei de Salut dels Illes Balears: a partir del 6 d'abril de 2020</li> <li>Servei Murcià de Salut: a partir del 24 d'abril de 2020.</li> <li>Servei Canari de Salut: a partir del 27 d'abril de 2020.</li> <li>Servei Gallego de Salut: a partir del dia 1 d'abril de 2020</li> <li>Servei de Salut de Castella i Lleó: a partir del 9 d'abril de 2020.</li> <li>Servei de Salut de Castella-la Manxa: a partir de 19 de maig.</li> </ul><p class="text-align-justify">Sense ser un sistema permanent, sinó lligat a la crisi sanitària, en totes elles es garantia que el mutualista realitza l'aportació econòmica que li correspon segons medicament en l'àmbit MUGEJU. </p> <p class="text-align-justify">Castella i Lleó va engegar el 9 d'abril una solució amb la qual s'evita que el mutualista acudeixi al metge, encara que és mixta, els mutualistes tindran accés a les receptes a través del mateix procediment que els usuaris de SACYL no inclosos en recepta electrònica: sol·licitar cita (per telèfon, APP mòbil o internet) amb el metge d'atenció primària. Des del centre de salut es contactarà amb el pacient telefònicament indicant-li la forma d'obtenir les receptes en paper. Aquestes receptes en paper seran RECEPTES DEL SACYL, i amb elles el mutualista es dirigirà a l'oficina de farmàcia.</p> <p class="text-align-justify">Es tracta de sistemes de prescripció no presencial que, com es deia, arbitra cada comunitat en col·laboració amb MUGEJU, respectant uns mínims quant a la constància de la prescripció, dispensació i facturació. Permeten que l'o la mutualista, després de contacte telefònic o telemàtic, pugui adquirir el medicament o producte en la farmàcia.</p> <p class="text-align-justify">Els mutualistes adscrits a aquests Serveis de Salut, podran acudir a les oficines de farmàcia situades en aquestes CC.AA., proveïts de la seva Targeta Sanitària Individual, perquè els dispensin els productes farmacèutics prescrits en el sistema de recepta electrònica, podent d'aquesta manera obtenir els seus productes farmacèutics en les mateixes condicions econòmiques que amb l'anterior sistema de recepta en paper de MUGEJU.</p> </div> <div class="field field--name-field-ocultar-titulo-arxius field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Ocultar titulo arxius</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-destacat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacat</div> <div class="field--item">On</div> </div> <div class="field field--name-field-el-mes-sol·licitat field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">El més sol·licitat</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-icona-destacats field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Icona destacats</div> <div class="field--item"> <img src="https://www.mugeju.es/sites/default/files/iconos/destacados/icono_receta_electronica.png" width="181" height="171" alt="Informació Recepta electrònica" title="Recepta electrònica" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /></div> </div> <div class="field field--name-field-seccion-de-interes field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Secció d'interès</div> <div class="field--item">Off</div> </div> <div class="field field--name-field-informi field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Informi</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Mon, 10 Aug 2020 09:37:59 +0000 ernesto.garrot 465 at https://www.mugeju.es Luis Ignacio Sánchez Guiu, nou Gerent de MUGEJU https://www.mugeju.es/noticias/2020-08/luis-ignacio-sanchez-guiu-nuevo-gerente-de-mugeju <span property="schema:name">Luis Ignacio Sánchez Guiu, nou Gerent de MUGEJU</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-08-06T06:30:37+00:00">Jue, 06/08/2020 - 08:30</span> Thu, 06 Aug 2020 06:30:37 +0000 ernesto.garrot 464 at https://www.mugeju.es Incorporació al sistema de recepta electrònica del Servei De La Rioja de Salut https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/incorporacion-al-sistema-de-receta-electronica-del-servicio-riojano-de-salud <span property="schema:name">Incorporació al sistema de recepta electrònica del Servei De La Rioja de Salut</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-23T06:04:13+00:00">Jue, 23/07/2020 - 08:04</span> Thu, 23 Jul 2020 06:04:13 +0000 ernesto.garrot 463 at https://www.mugeju.es Adjudicació de llocs en comissió de serveis 01/2020 https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/adjudicacion-de-puestos-en-comision-de-servicios-012020 <span property="schema:name">Adjudicació de llocs en comissió de serveis 01/2020</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6857" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">MGUERRA</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-21T11:19:39+00:00">Mar, 21/07/2020 - 13:19</span> Tue, 21 Jul 2020 11:19:39 +0000 MGUERRA 462 at https://www.mugeju.es Visat de receptes de mutualistes adscrits al Servei de salut de Castella i Lleó i els mutualistes acollits al conveni rural (SACYL) https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/visado-de-recetas-de-mutualistas-adscritos-al-servicio-de-salud-de-castilla-y-leon <span property="schema:name">Visat de receptes de mutualistes adscrits al Servei de salut de Castella i Lleó i els mutualistes acollits al conveni rural (SACYL)</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/6855" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">Raúl Carmona</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-16T13:47:03+00:00">Jue, 16/07/2020 - 15:47</span> Thu, 16 Jul 2020 13:47:03 +0000 Raúl Carmona 461 at https://www.mugeju.es Incorporació al sistema de recepta electrònica del Servei Madrileny de Salut https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/incorporacion-al-sistema-de-receta-electronica-del-servicio-madrileno-de-salud <span property="schema:name">Incorporació al sistema de recepta electrònica del Servei Madrileny de Salut</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-15T07:35:17+00:00">Mié, 15/07/2020 - 09:35</span> Wed, 15 Jul 2020 07:35:17 +0000 ernesto.garrot 460 at https://www.mugeju.es Acte de signatura de l'Addenda al Concert amb el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics https://www.mugeju.es/noticias/2020-07/acto-de-firma-de-la-adenda-al-concierto-con-el-consejo-general-de-colegios <span property="schema:name">Acte de signatura de l'Addenda al Concert amb el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics</span> <span rel="schema:author"><span lang="" about="https://www.mugeju.es/mgj-user/479" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="" xml:lang="">ernesto.garrot</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2020-07-08T09:57:24+00:00">Mié, 08/07/2020 - 11:57</span> Wed, 08 Jul 2020 09:57:24 +0000 ernesto.garrot 459 at https://www.mugeju.es