Zer da MUGEJU?

Orrialde hau gomendatu

Gizarte segurantzako erregimen berezia langile (Erakunde Kudeatzaileak (irudian, justizia administrazioan

Legearen bigarren xedapen gehigarrian eta 29 1975eko ekainaren 27ko gizarte-segurantzari buruzkoa (Estatuko funtzionario zibilen, Gizarte Segurantzak langile HORIEK DETERMINÓ “ (irudian, justizia administrazioko lege berezi bat izango da, eta lege honen erregimenean arauetara egokituko dute, justizia administrazioko funtzionarioen Mutualitate baten bitartez.

Agindu hori betez, legezko errege dekretu/16) bidez, gizarte segurantzako erregimen berezia ezarri zen (justizia administrazioko langileak eta irudian erakunde kudeatzaile gisa sortu dute ko Mutualitate Orokor Judizialak. .

Erregimen Berezi Horretan sartu da estaldura bi mekanismoren bidez:

  • Klase pasiboen erregimenean Dauden bitartean, eta arau berezien mende daudenak.
  • Mutualismoa, betiere, gaur egun indarrean dauden lege-xedapenen testu bateginak araututako araubide bereziari buruzkoa (justizia administrazioko langileak gizarte segurantzako irudian, hiru errege dekretu legegileak/2000, Mutualitate Orokor Judizialak eta kudeatzen du.

MUGEJU es la denominación abreviada con la que comúnmente se conoce a la Mutualidad General Judicial, Organismo Público con personalidad pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión en los términos establecidos para los Organismo Autónomos en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General de Estado, adscrito al Ministerio de Justicia a través de la Secretaría de Estado de Justicia.

Helburua da modu bateratuan kudeatu eta eskaintzeko Mugeju kide guztientzat lasterketak, justizia administrazioaren kidegoetan eta eskaletan, eta irudian, praktiketako funtzionarioek administrazioak zerbitzua (abokatuak, Gorputza osatzen duten karrerako gorputza (Auzitegi Konstituzionalaren abokatuak, Sistema Judizialak betetzeko ezarritako mekanismoak (Mutualismoaren gainean indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina (gizarte segurantzako erregimen berezia langile justizia-administrazioko irudian.