Zer da MUGEJU?

Kudeatzen duen erakundeak gizarte segurantzako erregimen berezia justizia administrazioaren zerbitzura dauden langileen

29/1975 Legearen bigarren xedapen gehigarria, ekainaren 27koa, gizarte-segurantzari buruzkoa den estatuko funtzionario zibilen araubide DETERMINÓ, “ justizia administrazioaren zerbitzura dauden langileei dagokien gizarte segurantzako lege berezi batean arautuko da, lege honetan eta jarraibideak, mutualismo-araubidea, funtzionarioen mutualitate batera justizia-administrazioan.

Agindu hori betez, 16/1978 errege lege-Decreto-Ley ezarri da gizarte segurantzako erregimen berezia eta justizia administrazioaren zerbitzura dauden langileen creó la Mutualidad General Judicial como entidad gestora del mutualismo judicial .

Erregimen Berezi Hori bi mekanismo osatuta dago:

  • El Régimen de Clases Pasivas del Estado, que se rige por sus normas específicas.
  • Gaur egun arautzen du Mutualismoa judiziala, indarrean dauden lege xedapenen testu bategina langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura, 3/2000 legegintzako errege dekretuak onartua, kudeatu eta mutualitate orokorraren izenean Judiziala.

MUGEJU izen laburtua da eskuarki erabiltzen duen mutualitateko Orokorra judiziala, Erakunde Publikoa, ondarea eta diruzaintza nortasun publiko bereizia norberaren kudeaketa-autonomia jasotzeko ezarritakoaren arabera Organismo autonomoen 6/1997 legean, apirilaren 14koa, estatuko administrazio orokorraren antolaketa eta funtzionamenduari justizia ministerioari atxikita dago estatuko idazkaritzaren bidez.

Helburua eta emateko modu bateratuan kudeatzea da Mugeju kide guztiek karrerak, justizia-administrazioa, kidegoak eta eskalak praktiketako funtzionarioen horren zerbitzura eta Abokatuei kidegoko karrerako legelarien kidegoa osatzen duten konstituzio auzitegiko, estaldura-mekanismoa, Mutualismo-sistemaren ezarritako Judiziala indarrean dauden lege xedapenen testu bategina langileei dagokien gizarte segurantzako araubide bereziari buruzkoa. justizia-administrazioaren zerbitzura.