Zer da MUGEJU?

Orrialde hau gomendatu

Gizarte segurantzako erregimen berezia langile (Erakunde Kudeatzaileak (irudian, justizia administrazioan

La Disposición Adicional Segunda de la Ley 29/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, DETERMINÓ QUE “La Seguridad Social del personal al servicio de la Administración de Justicia se regulará en una Ley especial, adaptada a las directrices de la presente Ley y en régimen de mutualismo, a través de una Mutualidad de Funcionarios de la Administración de Justicia.

Agindu hori betez, legezko errege dekretu/16) bidez, gizarte segurantzako erregimen berezia ezarri zen (justizia administrazioko langileak eta irudian erakunde kudeatzaile gisa sortu dute ko Mutualitate Orokor Judizialak. .

Erregimen Berezi Horretan sartu da estaldura bi mekanismoren bidez:

  • Klase pasiboen erregimenean Dauden bitartean, eta arau berezien mende daudenak.
  • Mutualismoa, betiere, gaur egun indarrean dauden lege-xedapenen testu bateginak araututako araubide bereziari buruzkoa (justizia administrazioko langileak gizarte segurantzako irudian, hiru errege dekretu legegileak/2000, Mutualitate Orokor Judizialak eta kudeatzen du.

MUGEJU izen laburtua da eskuarki erabiltzen duen Mutualitate Orokor Judizialak ezagutu du, erakunde publiko eta izaera publiko bereizia eta bere ondarea eta diruzaintza, baita kudeaketa egiteko autonomia ere, legean ezarritako terminoetan eta erakunde autonomiadunen 1997ko 6, apirilaren 14koa, estatuko administrazio orokorraren antolaketa eta funtzionamenduari, justizia Ministerio al dago estatuko justizia idazkaritzaren bitartez.

Helburua da modu bateratuan kudeatu eta eskaintzeko Mugeju kide guztientzat lasterketak, justizia administrazioaren kidegoetan eta eskaletan, eta irudian, praktiketako funtzionarioek administrazioak zerbitzua (abokatuak, Gorputza osatzen duten karrerako gorputza (Auzitegi Konstituzionalaren abokatuak, Sistema Judizialak betetzeko ezarritako mekanismoak (Mutualismoaren gainean indarrean dauden lege-xedapenen testu bategina (gizarte segurantzako erregimen berezia langile justizia-administrazioko irudian.