Memoriak

Orrialde hau gomendatu

Urtean behin; memoriak Mutualitate Orokor Judizialak (MUGEJU): egindako jardueren laburpena egiten duen islatzea eta talde-lanaren eta zerbitzu horien izaera (120 profesional talde batek emandako erantzun diete pertsonei zuzentasunez eta titular eta onuradunek 91.714 artean.

Horrez gain, legeak memorian, antolaketa eta egitura, MUGEJU eta bikaina da emandako laguntzen laburpena mutualista.

Halaber, urtero berrikuntzak ezagutzeko tresna egokia izan al alorretan garatzen den jarduera, MUGEJU eta informazioaren teknologien arloan ematen den zerbitzuan mutualistentzat eta on line.