Memòries

Les memòries elaborades anualment per la Mutualitat General Judicial (MUGEJU), són el resum de les activitats dutes a terme per l'organisme i representen el fidel reflex del treball en equip i esperit de servei dels 119 professionals que han atès amb diligència i dedicació a un col·lectiu de 91.061 persones entre titulars i beneficiaris.

La memòria inclou a més el règim legal, organització i estructura de MUGEJU, i constitueix un excel·lent resum de les prestacions atorgades als mutualistes.

Així mateix, en ser un instrument de periodicitat anual permet conèixer les novetats introduïdes en tots els àmbits en què es desenvolupa l'activitat de MUGEJU, així com en el camp de les tecnologies de la informació i en el servei on-line que es presta als mutualistes.