Egitura

a. Órganos zuzendaritza eta kudeaketa:

  1. Gerentzia
  2. Lurralde-Ordezkariak
  • Gerentzia: Zuzendaritza-organo nagusia da kudeaketa eta zuzendaritza Nagusia Judiziala, ordezkaritza duen, eta organismoaren funtzio guztien zuzendaritza, kudeaketa eta ikuskapena bertako jarduerak.
  • Lurralde-Ordezkariak: probintzia bakoitzean lurralde-ordezkariak lan egin du misio bat dago, gerentearen ordezkari gisara erabili, harik eta organo gisa, lotura-zerbitzu zentralekin.

b. parte hartzeko Órganos kontrolatzeko eta zaintzeko kudeaketa:

  1. Zuzendaritza Batzordeak
  2. Kontseilu Nagusiak
  • Zuzendaritza Batzordeak organoa da, eta kudeaketaren kontrol eta zaintza mutualitate orokorrarekin Judiziala. Titularra da Estatuko justizia idazkaritzak justizia ministerioaren hari baitagokio liburuak zuzendaritza estrategikoa eta beren jardueraren emaitzak ebaluatzea eta kontrolatzea, besteak beste, jarduera-planean eta urteko memoria onartzea mutualitateari, azter eta aurregitasmoari buruzko txostena egitea urteko aurrekontua eta aurreko ekitaldiko urteko balantzea eta kontuak, eta beharrezkotzat jotzen dituen neurriak proposatzea erakundearen helburuak hobeto betetzeko.
  • Kontseilu nagusia da organo-jarduera oro har; kide diren ordezkariak mutualitateari osatzen dute kidego justizia-administrazioaren zerbitzura, eta bere funtzio nagusia ezagutzeaz gain, erakundearen urteko txostena, urteko aurreproiektua aurrekontua, balantzea eta urteko kontuak, bai eta inbertsio planak eta jarduera-planak proposatzea, hala badagokio, erakunde, neurri guztiak, planak eta programak garatzeko behar diren babes-mekanismo langileei dagokien gizarte segurantzako erregimen bereziko justizia-administrazioaren zerbitzura.